AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

(Agder og Telemark fylke)

1. HÅKON KOLSTAD VARHAUG   Holum/Mandal (1996)

Jeg har vikariert ett år som kirketjener ved Holum kirke. Siden 2012 har jeg vært leder for ungdomsgruppa i Holum og har vært både styremedlem og styreleder for Søndagsskolekretsen i Vest-Agder. Av yrke er jeg tømrer for GVH og tok Mesterbrevet ved Folkeuniversitetet Sørlandet. Jeg har jobbet som tømrer for Magnus Kjellby AS og gikk i lære hos Byggmester Jon Erling Solås AS. Før det studerte jeg bygg og anlegg ved Mandal videregående skole.

Les intervju med Håkon Kolstad Varhaug i avisa Norge IDAG

Intervju med Håkon Kolstad Varhaug i avisa Norge IDAG

Trykk her for Håkon´s CV

 

2. RUTH ROSLAND NORDSTRAND   Holum/Mandal (1959)

Jeg sitter i Holum menighetsråd og er kirkevert ved gudstjenester. Jeg er i styret for Holum misjonsforening, og har vært leder for barnegrupper og yngres i flere år. Jeg er engasjert i husgruppe og i bønnearbeid i menigheten. I min tid i Oslo satt jeg i Gamlebyen menighetsråd, og var også leder der. Som representant for menigheten, var jeg også i ungdomsutvalget til Oslo bispedømmeråd. Jeg har kontor og administrasjons fag ved Menighetsseminaret. Jeg studerte også organisasjonsteori og ledelse ved NKS, og har jobbet som kontor fullmektig og sekretær i IFF Oslo og Kristiansand kommune. Jeg har drevet egen forretning, har utdanning som kontorfaglig sekretær med juridiske fag, og har også engasjert meg som sekretær for Holum bygdekvinnelag. Mitt hjerte er i DNK. Jeg ønsker gjennom Bønnelista å bidra til å styrke kirken, slik at den kan bli en sterk, livskraftig og sunn kirke, bygget på Guds ord.

Trykk her for Ruth´s CV

3. MARTIN BIRKEDAL   Høvåg (1951)

Jeg har tro på tiltaket med Bønnelista. Vi må gjøre det vi kan for å bevare kirken som en evangeliserende og misjonerende kirke. Det er ikke nok med dialog og kontekstualisering. Mennesker må bli født på ny til et levende og bevisst liv i Gud. Det er nødvendig med en motvekt til liberale krefter som tar Bibelen som det som passer og hovedsakelig tror på det de selv mener. Vi har en hjertegod prest i menigheten vår i Høvåg, og selv om jeg har vokset opp i et lavkirkelig miljø så ønsker jeg å bli i kirken vår og støtte opp om alle gode krefter som er i vår kirke. Det er grunnen til at jeg sa ja til Bønnelista. Jeg er vel på mange måter et produkt av oppdragelses-kristendom. Men det jeg lærte har blitt til liv. Jeg sa mitt avgjørende ja til Jesus da jeg stod til konfirmasjon i Fjære Kirke, Grimstad. Siden har kallet til tjeneste ført meg til Fjellhaug Misjonsskole og til tjeneste i Norsk Luthersk Misjonssamband og Norea Mediemisjon (Siden 1991). Tjenesten min har stort sett vært som søndagsskolelærer, barnearbeider og ungdomsarbeider, evangelist, forsamlingsleder, kretssekretær og mediemisjonær i Norea Mediemisjon. Jeg ønsker at evangeliet skal være over alt, til omvendelse, frelse, og nytt liv. Politiske kampsaker er ikke nødvendig. En hel skrift som er innblåst av Gud. Den er ikke bare inspirert av Gud, men formidlet av Gud som den eneste vei til frelse. Jeg vil bevare Guds Ord som det står og frem-elske en holdning som består i å lese det som det står og tro det som det står og i ærbødighet lese videre om det er noe jeg ikke forstår. Jeg vil bevare bekjennelsen, ordet og sakramentene. Jeg er 68 år, men fremdeles i arbeid som administrasjonsleder og nestleder i Norea Mediemisjon. Man må tro på under og be mye, så vinner vi kanskje valget. Jeg elsker Jesus over alle ting.

Trykk her for Martin´s CV

 

4. ELISABETH HYLDMO LANDSVERK   Langesund (1954)

Jeg er husmor og kunstner og er egentlig fra Bamble, men går i Langesund kirke. Jeg har en del ting jeg gjerne skulle forandret i Den norske kirke.

5. ANNA KILE   Kristiansand (1988)

Jeg er nyutdannet jurist, med Mastergrad i Rettsvitenskap og har en bachelorgrad i engelsk. Jeg stilte også til Kirkevalget sist, den gangen på Nominasjonslisten. Da ble jeg en av vara-representantene. Jeg går til vanlig i NLMs forsamling Misjonshuset i Kristiansand. Forøvrig har jeg vært endel politisk aktiv, og sitter i Klagenemnda i Kristiansand kommune for KrF. I tillegg jobber jeg som freelancer som oversetter i Åpne Dører. 

Trykk her for Anna´s CV

6. MARTIN ELLINGSEN   Vennesla (1993)

Jeg er miljøarbeider ved kristen skole videregående skole i Vennesla. Jeg var leder for Laget NKSS på UiA, campus Kristiansand og før det jobbet jeg i staben ved YWAM (Ungdom i Oppdrag) Marine Reach i New Zealand.

Jeg har tatt utviklingsstudier v/ UiA, fordypning i statsvitenskap. Bachelorgrad.

Trykk her for Martin´s CV

7. INGER LIA   Skien (1945)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

8. LINDA ELLE HARALDSSON   Søgne (1990)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

9. NORMANN BERGSVEIN   Landvik/Grimstad (1938)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

10. ARILD GULBRANDSEN   Søgne (1959)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Jeg jobber som selvstendig næringsdrivende og er styremedlem i Hauge-instituttet. Jeg har også flere år bak meg i misjons organisasjonene Ungdom i Oppdrag og i Asia Link. Min CV ser slik ut; Tekn. ansvarlig oljebransje reg sør / Tekn. ansvarlig eiendomsbransje Sverige. Daglig leder betongelementfabrikk. Prosjektleder entreprenørbransje. Agder Ingeniør - og Distriktshøgskole, bygg/anlegg.

Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Trykk her for Arild´s CV

1 - Håkon Kolstad Varhaug

2 - Ruth R. Nordstrand

3 - Martin Birkedal

4 - Elisabeth Hyldmo Landsverk

5 - Anna Kile

6 - Martin Ellingsen

7 - Inger Lia

8 - Linda Elle Haraldsson

9 - Normann Bergsvein

10-Arild Gulbrandsen

http://bønnelista.no/agderogtelemark

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.