Alle innlegg av Halvard Sand

Kirkevalget 2019

Alle våre første kandiater ble valgt inn i hvert sitt bispedømmeråd.

Bønnelista har altså 9 kandidater i Kirkemøtet, Den norske kirkes Storting.

Vi er alle glade for forbønn for disse kandidatene og alle som er innvalgt i bispedømmerådene og dermed Kirkemøtet.

Nå er tiden inne for å sette seg inn i hvem du stemmer på - når du stemmer Bønnelista!

Kikk på ditt bispedømme!

Agder og Telemark

Bjørgvin

Borg

Hamar

Møre

Nidaros

Nord-Hålogaland

Stavanger

Tunsberg