BORG BISPEDØMME

(Østfold og Akershus fylke minus Asker og Bærum)

1. THOMAS BJØRTOMT-HAUG   Jessheim (1972)

Jeg er oppvokst som Jehovas vitne, en sekt jeg og mine foreldre gikk frivillig ut av da jeg var 17 år. Tiden som Jehovas vitne og den lange og tunge prosessen som fulgte har gitt meg mange perspektiver på troen og livet. Jeg levde to år uten å tro på noe da Gud begynte å kalle på meg. Det startet med en del tilfeldige bekjentskap som var kristne. Dette ledet i sin tur til at jeg tok fram bibelen og begynte å lese. I korte trekk var det på den måten Gud møtte meg.Jeg tror det er et stort behov for å i større grad konkretisere læren og troen på Jesus. Dette kan blant annet gjøres ved å oppmuntre til cellegrupper samt sørge for at det også holdes regelmessige Alfa-kurs.Jeg mener Den norske kirke trenger i større grad å kvalitetssikre den generelle trosopplæringen som gis i menigheten. Temaer i den sammenheng er for eksempel; Hva menes med treenighet, Hva vil det si å følge Kristus, Hvordan blir man frelst i følge Bibelen osv.).

Les intervju med Thomas i avisa Norge IDAG

Trykk her for Thomas´s CV

2. MATHILDE THOMPSON SAND   Moss (1976)

Jeg er utdannet sykepleier og har grunnfag i U-landsstudier (Grunnfag Global forståelse) /kultur og kristendom.

Jeg er oppvokst i Indremisjonen/Normisjon. Jeg har vært søndagsskolelærer, leirleder, leder for barnelag, konfirmantleder, leder for bibelgruppe for ungdom og leder for studentlaget i 3 år på videregående skole i Grimstad.
Da jeg var yngre holdt jeg andakter og reiste litt rundt i Norge, mye i Nord-Norge. Jeg var også ettåring i ett år for Misjonssambandet.
I Kenya var jeg på studietur i forbindelse med hovedoppgaven min som gikk på bistandsarbeid. Det var veldig vondt og godt på samme tid. Jeg fikk mange inntrykk og det var lærerikt for ei da ung jente på 18 år.
Brenner veldig for barne og ungdomsarbeid.
Jeg ønsker en kirke som det er godt å være i for hele familien. Jeg vil at Den norske kirke skal styrke dette.
Det er viktig å styrke og øke respekten for Guds ord,  - leve og forkynne etter dette.
Folkekirken bør også engasjere seg i samfunnet.
Kirken bør engasjere seg for ekteskapet som er mellom mann og kvinne og være klar på at abort IKKE er greit.

Trykk her for Mathilde´s CV

3. SUSANNE THAULAND HEDBERG   Ski (1993)

Jeg er utdannet musiker ved Univeristet i Agder med en bachelor som faglærer i musikk. Videre studerte jeg utøvende musikk med låtskriving ved NLA Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo og fungerer nå som styreleder i Oslo låtskriverforum. Innimellom dette gikk jeg ett år på Filadelfia Bibelskole Oslo, noe som var utrolig godt for min åndelige utvikling, med fokus på Bibel, bønn og, identitet i Kristus. Jeg er vokst opp i Den norske kirke. Etter jeg begynte å studere, har jeg gått i ulike frikirker. Likevel har jeg alltid hatt et hjerte for Den norske kirke og alle som går der og som kommer innom bare. Nå er jeg tilbake som medlem i kirka jeg kom fra og har i tillegg til jobben som musikklærer og frilans musiker, en liten stilling i Den norske kirke som kordirigent i Kråkstad Tween Sing. Åpenbart har jeg et engasjement for musikk, både i og utenfor kirka, men en enda større brann i hjertet mitt er at mennesker skal bli møtt av Jesus der de står i livet! Jeg har et sterkt håp om at Bibelens levende ord skal få fylle våre sinn og strømme ut igjen som en takkesang, en lovsang, en klagesang eller en stille bønn – alt etter hva som passer inn i den enkeltes livssituasjon. Jeg drømmer om å se vekkelse i Den norske kirke der menneskene ikke makter å holde tilbake budskapet om vår hellige, sanne, gode og tilgivende Gud. Som kandidat for Bønnelista vil jeg slå et slag for bruken av bønn aktivt i det daglige. Vi trenger ikke nøle med å ta bønnen inn i våre personlige rutiner, ei heller inn i familielivet –for det er i ham vi lever, beveger oss og er til! (Apg 17,28) En bønn kan bes hvor som helst og når som helst. Erfaring tilsier at jo oftere man søker til Gud i bønn, jo sterkere blir relasjonen til Ham, og jo oftere opplever du tydelige bønnesvar og Den hellige ånds ledelse.

Trykk her for Susanne´s CV

4. ÅSE BRØVIG   Ski (1934)

Jeg har levd et langt og innholdsrikt liv. Min far var prest Josef Augland og vi vokste opp på prestegården i Fyresdal og i Fjære, Grimstad. Etter at min første mann døde i 1965, giftet jeg meg på nytt på Ski, med en pinsevenn. Vi var derfor med i pinsemenigheten i mange år, før vi gikk inn i Frikirken på Greåker. Etter at jeg ble enke gikk jeg tilbake til Den norske kirke. Jeg mener vi må snu trenden i kirken nå! Vi må ikke gjøre folk den bjørnetjeneste og late som at det ikke finnes synd. Om vi ikke hadde syndet så kom Jesus forgjeves og døde forgjeves. Vi må minne hverandre på om at vi trenger å se, studere og lære hvordan Jesus levde, for å kunne være så nærme den personen Gud ville at vi skulle være. Sammen med Bønnelista vil jeg arbeide for at hver enkelt kirke og menighet skal bli et godt åndelige hjem, for de som lengter etter et fellesskap med Gud og Hans barn på jorden.

5. LAILA LARSEN   Langhus (1984)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

6. TOM HENRIKSEN   Askim (1974)

Jeg bor i Askim er 44 år gammel og har en datter på 12 år. Jeg er deltids pappa og engasjert i politikken som fylkesleder i partiet De kristne. Fra veldig ung alder har jeg lest Bibelen for min oldemor som introduserte meg for Bibelen og det ble en naturlig start på mitt kristne liv der jeg har fortsatt å utforske og forsterke min tro. Min bakgrunn i kirken går gjennom studier på MF. Jeg ble utplassert gjennom prosjektet "ungdom, kultur og tro" ved ved Holmlia kirke, som samarbeider med Prinsdal kirke. I misjonsmenigheten i Kråkstad har jeg også gått en del, en venn introduserte til dette fellesskapet. Jeg vil ha verdikonservativt fokus, ikke en mer liberalistisk kirke som går vekk fra sine grunnpilarer for å trekke folk. Men jeg vil bevare den gode jobben som gjøres for ungdom og videreutvikle denne, samt gudstjenesten, høymesse og dåpen.

7. OLAV HONNINGDAL   Sarpsborg (1942)

Jeg stiller til valg på Bønnelista og vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

8. THEA AARSETH   Oppegård (1995)

Jeg stiller til valg på Bønnelista og vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

9. EDVARD DREIER GRIMSTAD   Rygge (2001)

Jeg stiller til valg også på Senterpartiets liste i Råde og går i min fars og farfars fotspor. Farfar var Stortingspresident og er et godt forbilde for meg. Jeg stiller til Kirkevalget på Bønnelista og vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Kandidat oversikt:

 1 - Thomas Bjørtomt-Haug

2 - Mathilde Thompson Sand

3 - Susanne Thauland Hedberg

4 - Åse Brøvig

5 - Laila Larsen

6 - Tom Henriksen

7 - Olav Honningdal

8 - Thea Aarseth

9 - Edvard Dreier Grimstad

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.