HAMAR BISPEDØMME

(Oppland og Hedmark fylke)

1. TROND RØNNING   Elverum (1965)

Kirken skal utfordre meg til å være det Gud vil at jeg skal være. Gud vil at alle mennesker skal bli frest og lære sannheten å kjenne. Slik sett er ikke kirken viktig i seg selv, men viktig som et fellesskap med Gud og hverandre. Skal alle mennesker bli frelst, trenger vi en åpen kirke, men vi trenger også en kirke som tør å utfordre mennesker til tro og etterfølgelse av Jesus. Da trenger vi en kirke som kan samarbeide med de kristne organisasjonene. Når kirken har stått sterkt, har dette samarbeidet gått godt. Kirken bidrar med kontaktflate. Organisasjonene har i stor grad gitt engasjerte og kompetente medarbeidere tilbake. Både som ansatte og frivillige.

Trykk her for å se Trond`s CV.

Les Norge IDAG sin artikkel om Trond Rønning!

2. KARI ESPÅS DROGSETH   Snertingdal (1956)

Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid! Tenk at vi som nasjon har fått del i den kristne tro med solide røtter langt, langt tilbake! Så synger vi med Grundtvig: «Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller. Tårner full mange sank i grus, klokker enn kimer og kaller.» Jeg så kirketårnet falle ned med egne øyne natt til Palmesøndag 1994. Kirka vår brant ned til grunnen. Det setter dype spor! Ei ny flott kirke ble bygget! Jeg har nød for Den norske kirke, men har håpet om at den skal reise seg igjen! Jeg ønsker at den skal være en klassisk, luthersk kirke som peker på Jesus som vår Frelser og gode følgesvenn! Må våre kirker bli som Grundtvig skriver videre i salmen: «Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener.» Så er det Kristus som er hjørnesteinen! Jeg ønsker at Kirken kan ha et godt samarbeid og fellesskap med andre kristne trossamfunn. Vi er søsken i Jesus! Jeg har vært så heldig å få gå på Søndagsskolen og Yngres som barn. Dessuten er jeg så takknemlig for alle de gode lærerne jeg fikk møte gjennom skolegang – og formidlingen av den kristne tro gjennom deres ord og gjerning. Jeg har bodd i Snertingdal siden jeg giftet meg med Magnus i 1981. - Bygda måtte være preget av at Hans Nielsen Hauge har vandret gjennom dalen. Det har satt sine spor! - Jeg fikk gleden av å gå i kirka, være medlem i misjonsforeninger/ Normisjon og NMS. Har vært delaktig/ leder i Søndagsskolearbeidet i Seegård kirke. - Er utdannet sykepleier.

Trykk her for å se Kari`s CV.

3. HILDE KARIN MOE   Jevnaker (1964)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

4. FILIP HOVLAND   Hunndalen (2000)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

5. VIDAR HAUGEN   Åsnes Finnskog (1955)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

6. KARIN HELGA BRUSTUEN   Øyer (1953)

«Og jeg er trygg / viss på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag» (Fil. 1,6).  Det var religionslæreren min (tidl. Santal-misjonær i India) som ga meg dette Ordet, etter at jeg hadde tatt imot nattverd for aller første gang.  Umiddelbart tok jeg til meg dette Ordet / løfte, og det har vært med å bære meg siden. Så privilegert jeg er, som fikk vokse opp med far og mor og 5 søsken på Sigtun gård, Ski kommune: Tenk at jeg ble født / fikk se dagens lys!  Det gjør uendelig vondt å tenke på alle de ca. 13.000 gutter og jenter som hvert år aldri får denne muligheten i Norge anno 2019, et av verdens beste land å leve i.  Også jeg har nød for Den norske kirke; den åndelige situasjonen.  Og har hatt det lenge.  Tenkt at «dette kan jeg ikke være en del av, nok er nok, - nå melder jeg meg ut»; hver gang kirka fjerner seg mer og mer fra Guds Ord / Bibelen, blir mer og mer liberal.  Men hva melder jeg meg evt. da inn i?  Så jeg har blitt i DnK, men dessverre passiv.  Egentlig er jeg veldig glad i kirka; her ble jeg et Guds barn i dåpen.  Søndagsskolen har betydd mye for meg, både som barn, etter hvert som søndagsskole arbeider og som ansatt i Gudbrandsdal krets av Norsk Søndagsskoleforbund.  I kirka har jeg fått opplæring i den kristne tro, konfirmasjonstida og -dagen ble viktig for meg.  Venninna mi ba til frelse for meg / jeg bøyde kne og overga meg til Jesus; det var stort.  I kirka har jeg fått næring for trua mi.  Jeg har vært ansatt i Øyer prestegjeld.  I kirka giftet jeg meg med Jostein, for 40 år siden.  Jeg er glad i gudstjenesten, salmene og liturgien, fellesskapet.  Kirka skal være et samfunn av troende, der Jesus er sentrum.  Pga Jesu fullbrakte frelsesverk på Golgata, får du og jeg daglig ta i mot ny nåde og være tilgitte syndere.  Jeg lengter etter en fornyelse i Den norske kirke. 

Trykk her for å se Karin`s CV.

7. HALLVARD VATNAR OLSEN   Arneberg (2001)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.