MØRE BISPEDØMME

(Møre og Romsdal fylke)

1. MONIKA TETTLI   Valldal (1964)

Den norske kirke har vært en kristen bauta i landet vårt. Den har hatt noe stødig og sikkert over seg. Som et fyrtårn som står og blinker og varsler om farer. Kirken er et sted der folk i alle vanskelige livssituasjoner har kunnet søke ly. Vi har hatt mange gode åndelige kristne veiledere blant prester og biskoper. Men nå kan det jo se ut som mange som forkynner Guds ord i Den norske kirke, ikke tror på det de er satt til å forvalte. Situasjonen i kirken får ringvirkninger for andre kirkesamfunn. Frafallet fra Guds ord er kommet langt inn i frikirkelige menigheter. Men heldigvis har Gud en plan og jeg tror Bønnelista er en del av den planen. Les Norge IDAG sin artikkel om Monika Tettli

Bli kjent med Monika og ektemannen sogneprest Morten Gravdal i dette programmet sendt på Kanal 10.

2. JOHAN GJENDEMSJØ   Brattvåg (1961)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

3. KIRSTI SLÅTTELID   Søvik (1945)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

4. KARL ERIK NÆVESTAD KNUDSEN       Ålesund (2000)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

5. BERGIT SUNDE   Volda (1979)

Jesus er den aller beste pappaen i heile verda. Eg er trygg hos han. Eg får be til han. Eg får lovsyngje hans namn. Tenk å vere så heldig å få lov til å vere Guds barn!

Sjølv har eg vakse opp i ein trygg og god kristen heim, med Jesus i sentrum. Foreldra mine har alltid vore aktive i Den Norske Kyrkja. Eg takkar Jesus for at dei bar meg til dåpen da eg var baby, og at eg har blitt bevart i den kristne trua. Nå har eg sagt ja til å stå på Bønnelista for Møre, bl.a. fordi eg ønskjer at Den Norske Kyrkja skal fokusere enda meir på å ha Bibelen som rettesnor i arbeidet sitt.

Eit dikt eg skreiv ein gong:

Eg skimtar ei stjerne
på nattehimmelen.
Eg skimtar ei stjerne,
ei stjerne i det fjerne.

Ho blir tydelegare,
og eg kan sjå
at det er Guds stjerne,
som fører til Himmelen,
det er Betlehemsstjerna.

Ja, takk Gud
fordi du gav oss
ei rettesnor
her i livet.

6. GUNNAR KRISTEN HAUGE   Skodje (1942)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

7. TORMOD ULLELAND   Kortgarden (1941)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

8. MARIE F. DAHL   Ålesund (1995)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Bli kjent med kandidatene på Bønnelista i ditt bispedømme.