NIDAROS BISPEDØMME

(Nord og Sør-Trøndelag fylke)

1. KOLBJØRN LIE   Levanger (1965)

Det er viktig at det er noen tydelige røster, som tror på og står fast på Guds ord. Noen som mener det samme som den verdensvide kirke. Jeg har trodd på Gud hele livet, men ble helbredet fra en invalidiserende sykdom i 2013 noe som endret mitt liv radikalt. Jeg er glad i kirken og ønsker at den skal være en levende kirke som tar vare på alle, og en kirke som har Gud og hans ord som rettesnor i alle kirkelige gjøremål. Jeg har alltid vært medlem av DNK og sitter i menighetsrådet og fellesrådet. Min visjon for kirken er ei raus, misjonerende og inkluderende kirke som har rom for alle, men som er tydelig på Guds ord.  I Levanger har vi ei flott menighet som støtter 3 ulike misjonsprosjekt, som har faste bønnemøter, kirkekor, søndagsskole og ei aktiv kultur kirke. Menigheten er også med i det gode økumeniske fellesskapet som er i byen. Jeg ønsker ei kirke hvor folk i alle aldre kan komme og bli berørt og fornyet av Guds ord. 

Trykk her for å se Kolbjørn`s CV.

VIDEO: Se det fantastiske vitnesbyrdet til Kolbjørn, om hvordan Gud helbredet han,  1 time og 4 minutter ut i videoen på denne linken.
Les Norge IDAG sin artikkel om Kolbjørn Lie

2. KJERSTI NGOZI FURUSETH   Rissa (1963)

Jeg ser for meg en kirke der det er liv og vekkelse. Min visjon for kirken er at det er levende menigheter der folk møter hverandre og der en hører forkynnelse som får folk til å handle. Vi lever i endetiden, og vi kristne har fått i oppdrag å føre folk til Jesus. Innbydelsen til Himmelen gjelder alle, og da må alle få høre at Jesus er eneste veien til frelse. En av de største utfordringene er vel at en ofte er dradd for å forkynne rett. I mange menigheter er det den kristne kulturarven som blir forkynt, og ikke at vi alle er syndere som trenger frelse. Det er jo også en utfordring i de tilfellene menighetene ikke blir hørt oppover i organisasjonen. En menighet bygges av enkeltmennesker på grasrota, og de bør være ryggraden i kirken. Kirken må også bli flinkere til å samarbeide med andre kristne organisasjoner. Det drives mye godt arbeid i det små. Spesielt barne- og ungdomsarbeid. Jeg ønsket å stå på lista fordi jeg mener det er viktig at de som leder kirken er tro mot Bibelen og det som står der. De må være villige til å måle alt mot Bibelen og stå imot krav fra samfunnet som strider mot Bibelens lære. Jeg ble forøvrig født i Nigeria og fikk navnet Ngozi, som betyr velsignelse.

Trykk her for å se Kjersti`s CV.

3. BJØRN SÆTHER   Trondheim (1955)

Jeg synes at kirken i de senere år har beveget seg i politisk retning og bort ifra Bibelen som fokus. Kirken skal ikke være politisk korrekt, men bibelsk korrekt. Kirken skal ikke "bli lik verden", men være et korrektiv til verden. Ref. Salme 119:105 "Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.". Vi må kjenne Ordet for at vi ikke skal trå feil. Og det er kirkens oppgave "å lyse opp med Ordet" i kirken, samfunnet og nasjonens styrende organer, slik at de som har ansvar i samfunnet tar kloke og rette beslutninger. Kirken står i fare for å gå seg bort i en politisk hengemyr, og styres i dag i for stor grad av politisk aktivisme. Dette er utenfor det mandat kirken har. Kirkens ansatte og styrende organer skal ha Bibelen i fokus, være en pådriver til at den norske befolkning er godt kjent i skriften, og styres klokt med «Bibelen som kompass". Jeg ønsker å være med å påvirke Den norske kirke, ved å stille min kompetanse til disposisjon. Jeg tror om meg selv at jeg har god bibelkunnskap. Jeg bruker mye tid til å studere Ordet. Jeg er bibeltro, og betrakter skriften, Guds ord, som vår absolutte autoritet. Bibel kompetanse er viktig for kirkens styrende organer og vi i Bønnelista ønsker å bygge alle avgjørelser i kirken på Guds ord.

Trykk her for å se Bjørn`s CV.

4. HANNE GRETHE HANSEN   Trondheim (1966)

Kirken er viktig for Gud og landet vårt. Jeg ønsker å engasjere meg for at kirken skal bli slik at Guds velsignelse og velbehag kan hvile over den, slik at menneskene kan finne Gud og motta frelse der. Forutsetningen for det er at kirken har Bibelen som høyeste autoritet og følger Guds Ord og ordninger. Jeg ønsker minst mulig kirkelig byråkrati og sentralstyring. Endre alle liturgier og arbeidsmåter som strider mot Bibelens ord. At menighetsmøtet fortsatt må ha myndighet til å innføre liturgier og avgjøre ansettelse av menighetens prest og ansatte. Mer innflytelse på menighets plan er bra. At kirkens medlemmer må engasjere seg mer for den daglige driften, både i forhold til økonomi og i frivillig arbeid. Økt engasjement er bra. At Gud er en virkelighet. At Han er interessert i alle aspekter av livet vårt. At Bibelens Ord er sant og evig og relevant også i dag.

Trykk her for å se Hanne Grete`s CV.

5. OLE JØRGEN HAAVERSLAND   Stadsbygd (1952)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

6. MARIT RANFRID KVESTAD SÆTHER   Trondheim (1958)

Jeg er oppvokst i Kristiansand men har bodd i Trondheim hele mitt voksne liv. Bønn er viktig og jeg leder ukentlige bønnesamlinger i hjemmet vårt. Jeg stiller på lista med min mann, da det er viktig å stå sammen som ektepar. Vi brenner begge for Israel og både det gamle og det nye testamentet er vi veldig glad i. Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Trykk her for å se Marit`s CV.

7. INGELINE FURUSETH   Rissa (1999)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

8. SIGURD FLØ GUSTAD   Ekne (1998)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.