NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

(Troms og Finnmark fylke)

1. HANNE BRAATHEN   Storfjord (1955)

Jeg har jobbet i Ungdom i Oppdrag i mange år og var med å starte UIO senter Borgen i 1978 og har vært med siden da, både frivillig og som fulltids medarbeider. Nå er jeg med i styret til UiO Norge nasjonalt. Min mann og jeg startet UIO sitt arbeid i Bulgaria i 1992. Jeg er politiker, har vært med i Storfjord kommunestyre siden 1995 og er fortsatt med. Har vært varaordfører i to perioder og ordfører i to perioder. Jeg har vært på Fylkestinget i Troms, sittet i hovedstyret i KS, leder av Tornedalsrådet i 14 år og leder av Troms Sp. Jeg er utdannet sykepleier og har jobbet som det i mange år, etter at jeg sluttet som ordfører i 2011, har jeg jobbet administrativt som leder og som sykepleier (både på sykehjem og i hjemmetjenesten). For tiden jobber jeg som saksbehandler i hjemmetjenesten i Storfjord. Jeg  er for lokalt selvstyre i lokalmenighetene, inkl ansettelser. Har sett eksempler på at Bispedømmerådet har overkjørt den lokale menighet ved ansettelser, og det mener jeg viser liten respekt for lokalmenigheten (også ved utnevnelse av Biskoper). Bibelen må være kirkens høyeste og avgjørende autoritet. Bibelen er det viktigste grunnlaget for kirka og menighetsliv. Viktig med god og bibelsk opplæring av barn og ungdom, så de kan følge Jesus og misjonsbefalingen. Jeg tror at det er store muligheter i DNK, men da må vi som konservative, bibeltro kristne være med å påvirke utviklingen i DNK og ikke bare melde oss ut. Ja, jeg tror at det finnes mange i Nord-Hålogaland som er konservative, bibeltro kristne, og som ønsker en forandring i kirka. derfor stiller jeg til valg.

CV for Hanne Braathen


Se intervju med Hanne Braathen:

Les intervju med Hanne i avisa Norge IDAG

2. CHRISTER SOLLIE   Tromsø (1991)

Jeg har vært kristen siden (ca.) 2007 etter at jeg gjennom tensing har møtt kirka på et nytt vis. For første gang var jeg da mer i kirka enn jul, påske og skolegudstjeneste. Siden dro jeg inn i Forsvaret, og ble der fra 2010 til 2018. Tiden der inne gav meg ett kall til å forkynne kristendommen for mine medsoldater. Nå er jeg i utdanning for å kunne jobbe som feltprest. Jeg studerer teologi ved UiT. Det begynte jeg med sommeren 2018, og hvis alt går etter planen har jeg min cand.theol. i hende sommeren 2024. Jeg tror på Gud, skaperen, da det virker å gi mer mening enn den ateistiske forklaring. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, fordi uten ham har vi intet håp om frelse. Jeg tror på den Hellige Ånd, fordi uten hans ledelse har jeg ikke sjans å forstå resten. Bibelen må være fundamentet. Dette slår sprekker i våre dager, men jeg håper vi kan bevare det vi har, og jobbe oss litt inn på kurs igjen. Vi har også en god plass i norsk tradisjon, denne håper jeg vi kan bevare i lange tider. Ha fokus på bibelen. Den er den gode lærebok, og jeg vil gjerne se argumentasjonen til de som påstår at den er irrelev ant i kirka. Bønnelista er et viktig arbeid, noen må gjøre det, og jeg er villig.

Trykk her for å se Christer`s CV.
Her er en liten video med Christer:

3. MONA HENRIKSEN   Indre Billefjord 

                          (1968)

 Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Video med Mona Henriksen!

4. TRULS MEHUS   Rypefjord (1982)

6. September 2015 i Kvalsund var det to dåpsbarn som sto foran en fullsatt kirke. Det ene var et spebarn, og det andre var et litt større barn på 33 år. Dåpen var markeringen jeg hadde et stort behov for å gjøre, jeg ba om å få bli døpt, fordi jeg hadde funnet tro. En prosess som tok meg nesten 4 år. Jeg er vokst opp i et ateistisk hjem. Min far forkynte familien ut av statskirka, og jeg har adoptert en mengde fordommer mot de som “ikke brukte sunn fornuft” men valgte tro i stedet. På den andre side har jeg gjennom humanetiske verdier tillagt mennesker en ekthet, nestekjærlighet og godhet som i ettertid jeg ser stammer fra Jesus budskap. Men ved å ha følt på kroppen, sett og hørt menneskers mangler, løgner og voldelige natur. Svikt og svik. Ja, som mange opplever, så er det å miste troen på menneskeheten ikke helt uvanlig. Det å legge all sin lit til mennesker kan ikke ende godt. Men så skjedde det noe. Som nyfylt 30 åring, med menneskeforakt og likegyldighet til det selvforskyldte jordens undergang. Det var da jeg ble kjent med sognepresten i Kvalsund, Vegard. Etterhvert åpnet jeg Markus evangeliet, og for første gang skulle jeg lese i en bibel. “Med hvilke øyne skal jeg se” lurte jeg på, for på det tidspunktet hadde jeg jobbet i mer en ti år med salg, markedsføring og kommunikasjon. Jeg følte at det Jesus sa, landet i meg. Det var den første gang jeg opplevde at et stort nok ethos, en troverdig autoritet, klarte å overbevise meg om at jeg var god nok som jeg var. Ikke en gang foreldre eller kone har klart å selge meg den ideen. At jeg er et verdifullt medmenneske, kompromissløst elsket på tross av alle mine skjulte mangler og åpenbare feil. Som det er mange av. Det var utrolig å oppleve en slik form for kjærlighet. Nesten litt skummelt. Jeg lurte veldig på hvordan dette gikk an, og hadde behov for å finne ut mer. At det ikke var noe muffens på gang. Jeg sitter igjen med at bibelen har det største logos, summen av kunnskap om oss selv som menneske. Så bibelen har nå bevist for meg at den besitter det største ethos, troverdigheten, og det største logos, kunnskapen. Og Jesus offer er uten tvil det største pathos. At Gud måtte ofre seg selv gjennom Jesus for å gjenopprette det brutte samfunn mellom mennesket og Gud. At Jesus var budskapet og veien til frelse. Han måtte av egen tro gå den siste og vanskeligste etappen, helt alene og han ofret seg selv. For oss. Det er et personlig mirakel å oppdage sannheten, og jeg er takknemlig for å fått tro. Hva har troen gitt meg? Retning, først og fremst. Redusert frykten ved å miste. Misunnelse er ikke lenger noe jeg bærer på. Det er blitt mye enklere å leve i takknemlighet, så livs angsten holdes på trygg avstand. Om jeg har funnet meningen med livet? Vel, jeg er i alle fall på en meningsfylt vei.

Trykk her for å se Truls sin CV.

5. ALEXANDER NILSEN   Kokelv (1997)

Jeg studerer medisin på Universitetet i Tromsø og vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

6. RAGNHILD RASMUSSEN   Alta (1960)

Ragnhild har arbeidet i Den norske kirke i ca 26 år, mest som kirketjener og også vært varamedlem i bispedømmerådet i en periode. Hun vil hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Trykk her for å se Ragnhild`s CV.

7. LARS JUHANI VASARA   Kautokeino (1947)

Lars Juhani Vasara er kirketolk og har vært med i menighetslivet på mange vis, også i menighetsrådet i flere perioder. Også som leder i menighetsrådet i Kautokeino. Han er en mann som oppmuntrer. Han vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

8. ARNHILD ANDREASSEN   Rotsund (1969)

Jeg er født og oppvokst i Rotsund, Nordreisa, tilhørighet i læstadiansk forsamling og Den norske kirke. Jeg har vært med å drive søndagsskole, sittet i Menighetsrådet, og også i bispedømmerådet. Jeg har 5 barn i alderen 7 - 21 år, og et fosterbarn i tillegg. Jobber på kontoret til en byggmester, og som pleieassistent i kommunen (på sykehjem og bolig) og har også vært beredskapshjem. Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. 

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.