OSLO BISPEDØMME

(Oslo fylke samt Asker og Bærum)

Bønnelista anbefaler

Her kommer det etterhvert anbefaling av andre kandidater fra oss, da vi ikke stiller liste i Oslo bispedømme selv.

Bli kjent med kandidatene på Bønnelista i ditt bispedømme.