OSLO BISPEDØMME

(Oslo fylke samt Asker og Bærum)

Bønnelista anbefaler

Bønnelista anbefaler å bruke Nominasjonskomiteens liste og
kumulerer (sette kryss foran) kandidat

nr

da vi ikke stiller liste i Oslo bispedømme selv.

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.