SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

(Nordland fylke)

Bønnelista anbefaler

Bønnelista anbefaler å bruke Nominasjonskomiteens liste og
kumulere (sette kryss foran) kandidat

nr

da vi ikke stiller liste i Sør-Hålogaland bispedømme selv.

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.