SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

(Nordland fylke)

Bønnelista anbefaler

Her kommer det etterhvert anbefaling av andre kandidater fra oss, da vi ikke stiller liste i Sør-Hålogaland bispedømme selv.

Bli kjent med kandidatene på Bønnelista i ditt bispedømme.