Stikkordarkiv: fremhevet

Kirkevalget 2019

Alle våre første kandiater ble valgt inn i hvert sitt bispedømmeråd.

Bønnelista har altså 9 kandidater i Kirkemøtet, Den norske kirkes Storting.

Vi er alle glade for forbønn for disse kandidatene og alle som er innvalgt i bispedømmerådene og dermed Kirkemøtet.

Nå er tiden inne for å sette seg inn i hvem du stemmer på – når du stemmer Bønnelista!

Kikk på ditt bispedømme!

Agder og Telemark

Bjørgvin

Borg

Hamar

Møre

Nidaros

Nord-Hålogaland

Stavanger

Tunsberg

Video-filmer fra Bønnelista

Se også og følg oss på Facebook; https://www.facebook.com/bonnelista/

Leder i Bønnelista reklamerer for Bønnelista

Jo Hedberg sier at «Kirken må være kirke» i denne oppfordringen om å stemme ved Kirkevalget 8. og 9. september.

60 sekunders reklamefilm fra Bønnelista

Denne filmen kan du fritt vise i din forsamling, eller på ditt stevne for å informere om Bønnelista og Kirkevalget 2019.

1. kandidat for Bønnelista i Stavanger bispedømme – Magne Hersvik

Bli kjent med tidligere NMS-misjonær Magne Hersvik, som nå stiller som topp kandidat for Bønnelista i Stavanger bispedømme!

Møt våre kandidater i denne videoen!

Her treffer du noen av våre herlige kandidater!

Jo Hedberg´s tale på Oslo Symposium 2019

Jo Hedberg var en av mange talere på det årlige Oslo Symposium.

Program nr. 8 på Kanal 10

Bli med til Kragerø og hør hvordan kirke kristenrussen vil ha i fremtiden.

I dette programmet møter vi også flere av våre kandidater og spesielt 2.kandidat i Hamar bispedømme, Kari Espås Drogseth, fra Snertingdal.

Program nr. 7 på Kanal 10

Dette programmet er nesten likt program nr. 6, men for å gjøre det tidløst har vi byttet ut innslaget på langfredag med en reportasje om kanidat i Ortnevik og Bjørgvin, John Eivind Warvik. Han er også en av to ledere for Bønnehuset til Ungdom i Oppdrag.

Program nr. 6 på Kanal 10, sendt langfredag

I dette programmet møter vi kandidat Monika Tettli og sokneprest i Valldal Morten Gravdal. Jo Hedberg snakker om påske budskapet.

Program nr. 5 på Kanal 10

I dette programmet er vi med kirkene våre til Kirkemøtet i Trondheim

Program nr. 4 på Kanal 10

I dette programmet preker vår sekretær om Peter som ble døpt i Den hellige ånd.

Program nr. 3 på Kanal 10

I dette programmet bygger vi hengerkapellene.

Program nr. 2 på Kanal 10, sendt 15.3.19

I dette programmet møter vi kandidatene Therese Egebakken og Anne Grethe Julie Finstad!

TV sendinger på Kanal 10. Program nr. 1

Idag hadde vi premiere på våre sendinger på Kanal 10, som vil fortsette hver fredag kl. 19.00

Kandidat som fikk ta Jesus i hånda!

Anne Grethe Julie Finstad fra Drammen vokte opp i et arbeider miljø fjernt fra kirke og kristen tro. Livet hennes har vært vanskelig men 4 ganger har hun opplevd trøst i overnaturlige åndelige opplevelser. Først som 4-5 åring så hun to engler, senere i ungdommen så hun i en drøm himmelen åpne seg og Jesus komme ned til henne. Jorden var utbrent men Jesus gav henne håp. I kampen med det onde klarte hun ikke bevege seg, men Jesus gav henne kraft i en finger til å skrive en viktig melding, som fikk det onde til å forsvinne. En annen gang holdt Jesus henne i hånda da alt var tungt. Noen år etter dette begynte hun å gå i kirken. Dette kan minne om de opplevelser Charlotte Rørth forteller om i sin bok, «Da jeg møtte Jesus». Anne Grethe er kandidat til Kirkevalget 2019 for Bønnelista.

-Hvorfor trenger vi Bønnelista?

Leder i Bønnelista, Jo Hedberg svarer på hvorfor vi trenger en ren konservativ liste ved Kirkevalget 2019.

Vestlandstur med Bønnelista

Vi er på turné med Bønnelista til flere steder på Vestlandet denne uken. Sjekk videoen for datoer og steder nær deg. Vi informerer om Kirkevalget og du kan melde deg som kandidat til Bønnelista!

Vi trenger Den hellige ånd for å lede Kirken!

Åsmund Brøvig, sekretær i Bønnelista, forteller om disippelen Peter som var en reddhare og fornektet Jesus, inntil han ble døpt i Den hellige ånd på pinsedag. Da ble han en bauta, en klippe, som Jesus skulle bygge kirken på. Vi trenger ledere i Den norske kirke idag som er fylt av Den hellige ånds kraft, som Peter, så kirken kan fortsette å vokse.

-Hvorfor trenger vi en konservativ liste? (lang versjon)

Reportasje med Jo Hedberg og Bønnelista, som vil stille lister med bibeltro kandidater, i alle bispedømmer før Kirkevalget 2019.

Jo Hedberg møtte Gud på galleriet!

Lederen av Bønnelista sitt vitnesbyrd og drøm!

støtt Bønnelista!

Synes du vårt initiativ er bra?

Bli medlem eller støttemedlem her.

Bønnelistas pressekontakt er medlem av Stavanger bispedømmeråd/Kirkemøtet: Magne Hersvik, tlf 905 03 491.

Støtt oss med en gave!
Gavekonto 1506 09 32260
Vipps 525921 (Gaver inntil kr 1000 pga høyt gebyr)
Du kan gi en enkeltgave med kort her.

Takk for din støtte!

Bønnelista ønsker en kirke som har Bibelen som sitt fundament og utgangspunkt. Bibelen skal også være kirkens avgjørende autoritet.

………………………………………

Ellers kan du støtte Bønnelista med…

 1. Be for Bønnelista og kandidatene, at det de står for blir offentlig kjent på en god måte, akkurat som de andre listene til Kirkevalget.

 2. Du kan i tillegg støtte Bønnelista ved å bli medlem eller støttemedlem her.

Litt fra Vedtektene til Bønnelista:
§ 1 Bønnelista (BL) er en forening som har som formål og visjon å fornye Den norske kirke ved bønn og arbeid til en levende Jesu Kristi kirke, basert på Bibelens ord, veiledet av de tre oldkirkelige bekjennelser, dessuten Luthers lille katekisme og Augustana (CA).

§ 2 Kirken forståes som samlingen av de hellige, som Kristus fornyer, helliggjør og leder ved sin Ånd. (jfr Apologien til CA VII & VIII 5) Kirkens lederes målsetning er å lede kirken etter Bibelske prinsipper og virkelighetsforståelse, både når det gjelder lederstruktur, opplæring til åndelig modenhet (disippelgjøring, Matt 28,20), bønn, sjelesorg, økonomi, og arbeide for at kirken skal ha et disippel- og nådegavebasert ledervalgsystem. Kirken består av mange lokale menigheter. Den skal derfor arbeide for å styrke, frigjøre, myndiggjøre den lokale menighet, så den kan vokse og tjene de mennesker den er satt til å tjene. Kirken skal verne og bygge familien, der hele familien kalles til å tjene Gud sammen. Bønnelista anerkjenner Israels folks rett til sitt eget land (som alle andre folk) og deres funksjon i endetiden ut fra Bibelen.

Info-brosjyre her.

Forløpig program her.