NESTEN 37000 STEMTE PÅ OSS I KIRKEVALGET 2019 – STØTT OSS DU OGSÅ!


Støtt Bønnelista ved å bli medlem eller støttemedlem her.

Vår gladsang:

Her er hele gladsangen med versene (lydfil):

 Bønnlista ønsker:

- å ha en kirke som gir klare svar
- at Bibelen er den avgjørende autoritet i kirken
- Guds løsninger, derfor er bønn meget viktig
- Lokalt selvstyre.

Det vil si:
- at familien er Guds ramme
- at Bibelen forklarer seg selv
-at tilgivelse og forsoning er viktig
- at det er kirkens kall å dele Guds glede med alle og stadig skape nye fellesskap for stadig flere mennesker.

Følger vi dette blir det:
"Mer himmel på jord, plantet i Guds ord, til alle på jord"

--------------------------------------------------

Bønnelista sitt program (revidert mai 2019):
I bønn og arbeid vil kandidatene på Bønnelista fremme:

-          at menigheten (soknet) er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Det arbeides derfor for minst mulig kirkelig byråkrati og sentralstyring. Ressurser må styres til lokalmenighetene og lokalmenigheten må bestemme hvem som ansettes lokalt.

-          at lokalmenigheten skal fungere som et varmt hjem, der alle oppmuntres til å bidra og tjene.

-          at det åpnes for et bibelsk mangfold i gudstjenestenes teologiske profil og liturgiske uttrykk.

-          at menighetens oppdrag er i tråd med misjons- og dåpsbefalingen om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, utfra Bibelen, som kirkens høyeste og avgjørende autoritet.

-          at bønn og bibelbruk er det viktigste grunnlaget for
bedre menighetsliv og økt tilslutning.

-          at valg av kirkens tillitsvalgte skjer i tilknytning til gudstjenesten, som for få år siden.

-          arbeid for kristen enhet i tråd med kirkens klassiske tro, både lokalt og sentralt.

-          at kirken skal være tydelig i sin veiledning til ungdom om Bibelens gode råd om sex og samliv.

-          tiltak som gir konfirmanter motivasjon til å fortsette et aktivt liv i menigheten.

-          en målrettet handlingsplan for å rekruttere flere til
kirkelige stillinger.

Bønnelista vil videreføre den bibelske tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Alle avgjørelser i kirken må være i tråd med Bibel og bekjennelse – kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord. Vi ønsker en fornyet kirke med medlemmer som har Jesus som Herre og som søker Gud i bønn og tilbedelse. Vi ønsker en ledelse som er ledet av Guds hellige Ånd og som oppmuntrer alle til å tjene Gud på forskjellig vis. Vi ønsker selvstyre i de lokale menighetene, hvor medlemmene i menighetsrådene blir kurset i hva det vil si å være en disippel, drive menighetsplanting og bygge menighet.

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.