Be for og stem på Bønnelista – vårt program i punkter

Bønnlista ønsker:
- å ha en kirke som gir klare svar
- at Bibelen er den avgjørende autoritet
- Guds løsninger
- Lokalt selvstyre.

Det vil si:
- at familien er Guds ramme
- at Bibelen forklarer seg selv
-at tilgivelse og forsoning er viktig
- at det er kirkens kall å dele Guds glede med alle og stadig skape nye fellesskap for stadig flere mennesker.

Følger vi dette blir det:
"Mer himmel på jord, plantet i Guds ord, til alle på jord".

Stem på Bønnelista i kirkevalget sept 2019, ved valg av
bispedømmeråd og Kirkemøtet.
La kirken være kirke! 🙂

--------------------------------------------------

Bønnelista sitt program (revidert mai 2019):
I bønn og arbeid vil kandidatene på Bønnelista fremme:

-          at menigheten (soknet) er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Det arbeides derfor for minst mulig kirkelig byråkrati og sentralstyring. Ressurser må styres til lokalmenighetene og lokalmenigheten må bestemme hvem som ansettes lokalt.

-          at lokalmenigheten skal fungere som et varmt hjem, der alle oppmuntres til å bidra og tjene.

-          at det åpnes for et bibelsk mangfold i gudstjenestenes teologiske profil og liturgiske uttrykk.

-          at menighetens oppdrag er i tråd med misjons- og dåpsbefalingen om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, utfra Bibelen, som kirkens høyeste og avgjørende autoritet.

-          at bønn og bibelbruk er det viktigste grunnlaget for
bedre menighetsliv og økt tilslutning.

-          at valg av kirkens tillitsvalgte skjer i tilknytning til gudstjenesten, som for få år siden.

-          arbeid for kristen enhet i tråd med kirkens klassiske tro, både lokalt og sentralt.

-          at kirken skal være tydelig i sin veiledning til ungdom om Bibelens gode råd om sex og samliv.

-          tiltak som gir konfirmanter motivasjon til å fortsette et aktivt liv i menigheten.

-          en målrettet handlingsplan for å rekruttere flere til
kirkelige stillinger.

Bli kjent med kandidatene på Bønnelista i ditt bispedømme.