BLI MED PÅ 21 DAGERS BØNN

21 dagers bønn fra Kristi Himmelfart til 2. juni

Bønneemner på PDF her:

Bønn for det norske folk
Kristi himmelfartfrelse og nød for menneskenes frelse
fredag 14. maiOmvendelse, beskyttelse av landet. At vi søker Gud mens han er å finne
lørdag 15. maiKjærlighet til sannheten, at Gud må spare vårt land fra sløvhet og krig
søndag 16. maiHarmoni i familiene. Beskyttelse mot selvmord, vold og andre destruktive handlinger.
mandag 17. maiAt flere gifter seg og søker Gud og kristendomsopplæring i familien ved eget eksempel
tirsdag 18. maiat nedbrytende adferd og holdninger blant barn og ungdom avsløres og at Gud sender folk som kan kjempe for ungdommen.
onsdag 19. maiat det blir populært å få barn og at det blir viktigere enn å ha mange ting og penger
  
Bønn for Det norske kirke
torsdag 20.maiGudfryktig ledere som følger Guds ord, leke, biskoper og prester mm Gud send arbeiderere
fredag 21. maiOrganisering av kirken, som fremmer disippelgjøring, etterfølgelse og vekst i Guds rike
lørdag 22. maiOpplysningsvesenet fond og uavhenighet i forhold til staten
søndag 23. mai pinseDen hellige Ånds ledelse for alle kristne og spessielt lederne
mandag 24. mai pinseKirkevalget 2023, samarbeid Frimodig kirke og at de som ikke skal være i kirkens ledelse går lei og at det ikke komme andre isteden
tirsdag 25. maiBiskoper, prester og ansatte og særlig  de som deler Bønnelistas skriftsyn og visjoner.
onsdag 26. maiUtdanning av lekfolket.(disipelgjøring)
  
Bønn for Stortingsvalget og lederne i vårt folk
torsdag 27.maiat vårt folk, politikkerene, regjeningen og pressen må elske sannheten
fredag 28. maiStortingsvalget og valgkampen, at folket forstår hva Agenda 20-30 innebærer og velger det bort.
lørdag 29. maiBeskyttelse mot Covid 19 og medisiner som ødelegger menneskene, mot vaksinepass og andre begrensninger
søndag 30. maiAt naiviteten rundt kjønnskifte brytes og at vi velsigner Guds folk Israel
mandag 31. maiat vårt folk og politikkerene ser alle de posetive ringvirkningene av kristendommen og heiner om den kristne tro, for eksempel ærlighet
tirsdag 1. junilover og økonomisk støtte som fremmer Guds bud og hjelper menneskene å holde Guds bud
onsdag 2. juniAt vi får ledere i kirke og samfunn som følger Guds vilje, også når det ikke er populært
  
Bønnesamling kl 21 på nettet hver dag: Nettadresse til bønnen:

https://us02web.zoom.us/j/85205471812

 

Meeting ID: 852 0547 1812

Passcode: 970282


VIl du være med på bønnelenken og  få flere  bønneemner og få en bønnetid hever dag?
Kontakt: nord@bonnelista.no

Profetisk budskap

 
 

Bønnelista vil videreføre den bibelske tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Alle avgjørelser i kirken må være i tråd med Bibel og bekjennelse – kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord. Vi ønsker en fornyet kirke med medlemmer som har Jesus som Herre og som søker Gud i bønn og tilbedelse. Vi ønsker en ledelse som er ledet av Guds hellige Ånd og som oppmuntrer alle til å tjene Gud på forskjellig vis. Vi ønsker selvstyre i de lokale menighetene, hvor medlemmene i menighetsrådene blir kurset i hva det vil si å være en disippel, drive menighetsplanting og bygge menighet.

Nesten 37000 stemte på oss – støtt oss du også!

Støtt Bønnelista ved å bli medlem eller støttemedlem her.

Vår gladsang:

Her er hele gladsangen med versene (lydfil):

 Bønnlista ønsker:

- å ha en kirke som gir klare svar
- at Bibelen er den avgjørende autoritet i kirken
- Guds løsninger, derfor er bønn meget viktig
- Lokalt selvstyre.

Det vil si:
- at familien er Guds ramme
- at Bibelen forklarer seg selv
-at tilgivelse og forsoning er viktig
- at det er kirkens kall å dele Guds glede med alle og stadig skape nye fellesskap for stadig flere mennesker.

Følger vi dette blir det:
"Mer himmel på jord, plantet i Guds ord, til alle på jord"

--------------------------------------------------

Bønnelista sitt program (revidert mai 2019):
I bønn og arbeid vil kandidatene på Bønnelista fremme:

-          at menigheten (soknet) er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Det arbeides derfor for minst mulig kirkelig byråkrati og sentralstyring. Ressurser må styres til lokalmenighetene og lokalmenigheten må bestemme hvem som ansettes lokalt.

-          at lokalmenigheten skal fungere som et varmt hjem, der alle oppmuntres til å bidra og tjene.

-          at det åpnes for et bibelsk mangfold i gudstjenestenes teologiske profil og liturgiske uttrykk.

-          at menighetens oppdrag er i tråd med misjons- og dåpsbefalingen om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, utfra Bibelen, som kirkens høyeste og avgjørende autoritet.

-          at bønn og bibelbruk er det viktigste grunnlaget for
bedre menighetsliv og økt tilslutning.

-          at valg av kirkens tillitsvalgte skjer i tilknytning til gudstjenesten, som for få år siden.

-          arbeid for kristen enhet i tråd med kirkens klassiske tro, både lokalt og sentralt.

-          at kirken skal være tydelig i sin veiledning til ungdom om Bibelens gode råd om sex og samliv.

-          tiltak som gir konfirmanter motivasjon til å fortsette et aktivt liv i menigheten.

-          en målrettet handlingsplan for å rekruttere flere til
kirkelige stillinger.

Bønnelista vil videreføre den bibelske tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Alle avgjørelser i kirken må være i tråd med Bibel og bekjennelse – kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord. Vi ønsker en fornyet kirke med medlemmer som har Jesus som Herre og som søker Gud i bønn og tilbedelse. Vi ønsker en ledelse som er ledet av Guds hellige Ånd og som oppmuntrer alle til å tjene Gud på forskjellig vis. Vi ønsker selvstyre i de lokale menighetene, hvor medlemmene i menighetsrådene blir kurset i hva det vil si å være en disippel, drive menighetsplanting og bygge menighet.

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.