KIRKENE VÅRE


Bønnelista ønsker å bygge kirken. Både flere kirkebygg der det trenges, men det viktige for kirken er å bygge flere kristne felleskap/menigheter som kan hjelpe de som trenger det og formidle det fantasiske budskapet om evig liv.

Vi ønsker å bringe kirken ut til folket, for vi vil se mer himmel på jord, plantet i Guds ord. Derfor har vi bygget noen kirker på biltilhengere for å vise dette. Kirken til folket i 80 km/t

Vi har bygget:
Nidarosdomen er 6,15 m lang og 2,3 bred og ca 3.5 m høy
Stavkirke (kopi av Borgunn stavkirke uten de ytre svalgangene) Den er 5,75 m lang og 2,12 bred og ca 3.6 m høy
Naustdal kyrkje er 4,07 lang og 1,58 bred og ca 3 m høy
Ishavskatedralen er 5,62 m lang og 1.76 m bred og ca 2,5 m høy

Velkommen å se kirkene i løpet av sommeren!

Gud vil også hjelpe oss i dette livet, men hvordan bli kjent med Gud/knekke koden? Det er kirkens oppgave å formidle dette og hele det kristne budskapet.

La derfor kirken være kirke! Det er fint for det norske folk om en går i kirken eller ikke. De kristne grunnverdiene som landet vårt er byggget på er verdifulle for alle!

Stem derfor på Bønnelista i valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet til høsten. Bønnelista ønsker at kirken skal være en positiv kraft i samfunnet og ikke en humanistisk politisk organisasjon. Gode ønsker gir ikke evig liv. Det er det bare Gud som kan, så la kirken være kirke.

Bønnelista vil bygge kirken!!! Så kirken kan bli et trygt hjem for alle som ønsker å høre til Den norske kirke!

Bønnelisten bruker cookies. Ved å se på siden, aksepterer du vårt bruk av cookies.