KURS


Neste kurs:
3.-5. feb 2023: Grunnleggende Menighetsplanting. Sted: Gavelstad gjestegård.

3.-5. mars 2023: Bønnekurs. Sted: Gavelstad gjestegård.

Påmelding og mer info til jhedberg@bonnelista.no

Jesus har gitt oss et misjonsoppdrag i Misjonsbefalingen i Matt 28,18-20. Vi skal gjøre alle jordens folkeslag til Hans disipler, ved å døpe dem og lære dem å holde alt det Han har befalt oss.

Til de fleste stillinger i Den norske kirke (Dnk) kreves det mastergrad, altså en utdanning på 6 år. For å være medlem av bispedømmerådet og dermed Kirkemøtet, – de som ansetter prester og biskoper- kreves det bare at man er døpt og medlem av Dnk.

Vi mener at de som ansetter prester og biskoper bør ha et minimum av kristen kunnskap. Derfor har vi satt sammen en opplæringsplan for de som skal lede kirken på regionalt og nasjonalt nivå. Det forventes at de er bekjennende kristne og har tatt imot Jesus som sin frelser og Herre. Altså at de kjenner Jesus. Så vil våre kurs gi en platform og noen verktøy som er nødvendig for å kunne lede og bygge en menighet og et kirkesamfunn. Vi ønsker at opplæringsplanen skal tjene og bygge den enkelte og kirken på lengre sikt.

Før noen stiller som kandidater til Kirkevalg på vegne av Bønnelista, ønsker vi at følgende kurs er fullført:

  1. Grunnleggende menighetsplanting/menighetsutvikling fra DCPI (Dynamic Church Planting International) på 3 dager. (7t pr dag) Dette kurset inneholder svært mange nyttige elementer, alt fra hvordan starte et kristent felleskap, hvilke vanlig feil en pleier gjøre, hva en gjør når en blir utslitt og motløs og hvordan kan vi la Jesus være herre over vår menighet på en praktisk måte. Kurset innholder hjelp til målstyring, oppsett av tidsplaner og mye mer. Et viktig poeng i kurset er hvordan lage et nytt fellesskap for mennesker som nå ikke går i et kristent fellesskap eller er aktiv i kirken. Det er et velprøvd, tverrkirkelig og praktisk kurs som brukes i 165 land i verden. Det er oversatt til over 40 språk, også til norsk.

2. Bønnekurs. 1-2 dager. Dette kurset lærer oss om bønn, forbønn og bønn for syke. Bønn er svært viktig i forbindelse med å være en kristen leder, hvis menigheten/kirken skal være Jesus sin kropp her på jorden, slik det er fremstilt i Det nye testamentet. Det er også generelt viktig å be for hverandre, siden Jesus har gitt mange løfter til den som ber. Ca 1/3 av Jesu virke var helbredelser og forskjellige under. Dette bør også vi som kirkeledere vite noe om. Dette kurset lærer oss bla å be om helbredelse etter vi først har tilgitt andre og seg selv, slik det står i Fader Vår. (Se Matt 6,9-13) Altså helbredelse via åndelig rengjøring eller helliggjørelse.

Andre kurs vi underviser:

  • Hvordan nye menigheter fungerer er et videregående kurs fra DCPI, på 3 dager der vi lærer hvilke 8 ting vi må tenke på for at en menighet skal vokse.
  • Hvordan være mentor, er et 3 dagers kurs fra DCPI som kommer på norsk, antakelig våren 2022.
  • Hvordan drive en evangeliserende bibelgruppe er et 7 timers kurs fra DCPI som antakelig kommer på norsk høsten 2021.

Det er mulig å ta lærerkurs på en dag og bruke kurset selv etterpå. Kursene koster kr 300,- (onlinekurset er gratis, men det tas opp en gave)

Disse kurs er svært godt gjennomarbeidet og er fine både for de som tenker å starte et nytt kristent arbeid og for ledere i etablerte menigheter, som menighetsråd, eldsteråd osv.
Kursene blir stadig arrangert i Norge på norsk, følg derfor med på dcpi.eu/events/  Her kan du også ser hvor kursene brukes i Europa og du kan selvfølgelig delta i et annet land om du ønsker det. Kursene ofte oversatt eller undervist på engelsk.

Et kurs vil gi en god start på semesteret eller på et nytt arbeid i Guds rike!

Ta kontakt på kontaktskjemaet, hvis du ønsker å være med på en av kursene eller du ønsker at det skal bli arrangert på ditt hjemsted. Bønnelista har flere sertifiserte lærere og kommer gjerne for å holde kurs i din menighet.

Velkommen til et inspirerende kurs

Bønnelisten bruker cookies. Ved å se på siden, aksepterer du vårt bruk av cookies.