Er kirkevalglistene like?


Utsaget; «Bruker du Nominasjonslisten, så stemmer du egentlig på Åpen Folkekirke.» Er det riktig? Hva står de for de øverste på Nominasjonslisten? Ved forrige valg var det flere konservative på Nominasjonslisten. Ved dette valget står disse stort sett på Frimodig kirkes lister. Går du gjennom hva de forskjellige gruppene har stemt i inneværende periode, vil du se at Nominasjonskomiteens medlemmer somregel har stemt med Åpen Folkekirke.

Av Jo Hedberg, leder i Bønnelista

Mange tror at Nominasjonskomiteen er et alternativ midt imellom, men det er det ikke i praksis. Det er riktig at medlemmene ikke er så aksjonistiske som i Åpen Folkekirke(ÅF), men når de som regel stemmer med ÅF og lar dem lede uten innsigelser og endringsforslag, så spiller det i praksis liten rolle om du stemmer Nominasjonskomiteens liste eller ÅF.

Bønnelista og Frimodig kirke og slengere
Siden Bønnelista har lister i hele landet og Frimodig kirke stiller lister i 9 bispedømmer, så har velgerne faktisk tre valg, enten å stemme liberalt på Nominasjonskomiteens liste eller konservativt på Frimodig kirke eller Bønnelista. Det er ikke lurt å føre på navn fra andre lister nederst på stemmeseddelen for da svekkes den listen du stemmer på. Hver stemmeseddel har nemlig 7 listestemmer, som mandatene til bispedømmerådet blir fordelt ut ifra ved mandatfordeling. Skriver du på et navn fra en annen liste nederst gir du en av dine listestemmer til den listen vedkommende står på og listen du leverer mister en stemme. Av den grunn er det ikke lurt å skrive noen på nederst, hvis du ikke bevist ønsker dette.

Forskjellen på Bønnelista og Frimodig kirke
I følge valgomaten til Vårt Land er Bønnelista en smule mer konservativ enn Frimodig kirke og ser du på stemmegivingen på årets Kirkemøtet var de som nå er innvalgt i Kirkemøtet, som stiller på Frimodig kirke sine lister mer kompromissvillige enn Bønnelista sine medlemmer av Kirkemøtet. Over tid har vi sett at mange små kompromisser fører kirken på avveier. Derfor vil Bønnelista ta på seg den sure oppgaven med å stemme i mot kompromissene, noe som på årets Kirkemøte ble uglesett.
Et eksempel på dette er sak KM 18/23 Uttalelsen fra Kirkemøtet som vi stemte mot, særlig fordi en i uttalelsen ikke setter sitt håp til Gud, men til kirken. Altså vi setter vårt håp til oss selv, det vi mennesker kan få til. Det er hverken vårt håp eller kirkens lære. Derfor stemte vi mot, mens de fleste stemte for, fordi de hadde fått inn et bibelvers og en setning de likte, mens hele grunnstrukturen og utgangspunktet var feil. Det som i ettertid er interessant er at Vårt Lands Åsta Dokka 31. august slakter denne uttalen på side 2 og 3 i papiravisen og du kan lese hva hun skrev her: https://www.vl.no/meninger/kommentar/2023/08/30/kirkemotet-og-Uansett; Det er hyggelig at andre også ser kirkens svakheter. Kanskje vi sammen kan gjøre noe med dem?

Er du ikke enig med Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens listen, og ser at de små kompromissene fører kirken på avveier. Da er det bare Bønnelista som er et alternativ!

La oss ikke glemme å be for valget, også i og rundt valglokalene. Godt valg!

Bønnelisten bruker cookies. Ved å se på siden, aksepterer du vårt bruk av cookies.