BLI MEDLEM


Jeg melder meg herved inn, som medlem/støttemedlem i foreningen Bønnelista. Det innebærer; at du får litt informasjon og bønne-e-post fra Bønnelista. Du får forslags- og stemmerett på årsmøtet. (Støttemedlemmer får forslagsrett). Ellers er det opp til deg selv hvor mye du engasjerer deg i foreningen. Bare at du er medlem er en god støtte for Bønnelista!
Ved å melde meg inn her i Bønnelista, stiller jeg meg bak dette. Medlemskontigent er kr 250. (Det er mulig å gi en ekstra gave i tillegg hvis du ønsker det.)

Formål
Bønnelista har som formål og visjon å fornye Den norske kirke ved bønn og arbeid til en levende Jesu Kristi kirke, basert på Bibelen, veiledet av de tre oldkirkelige bekjennelser, Luthers lille katekisme og Augustana (CA).

Kirkeforståelse
Kirken forståes som samlingen av de hellige, som Kristus fornyer,
helliggjør og leder ved sin Ånd. (jfr Apologien til CA VII & VIII 5) Målet for kirkens ledere er å lede kirken ut i fra bønn til kirkens herre, Jesus (hodet, Kol 1,18) og etter Bibelske prinsipper og virkelighetsforståelse, både når det gjelder lederstruktur, opplæring til åndelig modenhet (disippelgjøring, Matt 28,20), bønn, sjelesorg, økonomi, og å arbeide for at kirken skal ha et disippel- og nådegavebasert ledervalgsystem. Kirken består av mange lokale menigheter. Den skal derfor arbeide for å styrke og myndiggjøre den lokale menighet, så den kan vokse og tjene de mennesker den er satt til å tjene. Kirken skal verne og bygge kjernefamilien, der hele familien kalles til å tjene Gud sammen. Bønnelista anerkjenner Israels folks rett til sitt eget land (som alle andre folk) og deres funksjon i endetiden ut fra Bibelen.

Ved å melde meg inn her i Bønnelista, stiller jeg meg bak dette. 


Medlemskontigent er kr 250. Ungdoms kontigent er kr 50 (Det er mulig å gi en ekstra gave i tillegg hvis du ønsker det.)

Informasjon medlemskontigent
Medlemskontingenten er kr 250, ungdoms kontigenten er kr 50,- i 2023 . Er du fylt 15 år kan du være medlem og en familie betaler maks kr 500 pr år i medlemskontingent. Hvis innmeldingsknappen ikke virker. Vi ber den enkelte om å sette medlemskontingenten inn på konto 1506 09 32260 og merke beløpet med navn og «kontingent 2023», eller sende beløpet på Vipps til 525921. Gaver til arbeidet kan også overføres på denne bankkontoen. Takk for samarbeid, forbønn og støtte.

 Informasjonen du legger igjen her vil kun bli brukt av Bønnelista. Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse og andre opplysninger til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, jfr. Personopplysningsloven.

Ikke-medlemmer av Den norske kirke
kan være med i Bønnelista og blir automatisk støttemedlemmer, når de melde seg inn. 

Velkommen som medlem i denne viktige tjenesten for kirke, land og folk.

Bønnelisten bruker cookies. Ved å se på siden, aksepterer du vårt bruk av cookies.