Kirkevalget 2023 resultatliste


Bønnelista har fått inn disse kandidatene inn på de ulike bispedømmene:

Takk til alle som stemte på oss og takk for forbønn om Guds ledelse, beskyttelse og visdom.

Agder: Håkon Kolstad Varhaug

Bjørgvin bispedømme: Sigurd Grindheim

Borg bispedømme: Halvard Sand

Hamar bispedømme: Filip Hovland

Møre bispedømme: Laila Terese Alendal

Nidaros bispedømme: Kjersti Ngozi Furuseth

Nord Hålogaland bispedømme: Truls Olufsen-Mehus

Sør-Hålogaland bispedømme: Eli Augestad Vikdal

Stavanger bispedømme: Magne Hersvik

Tunsberg bispedømme: Jo Hedberg

Bønnelisten bruker cookies. Ved å se på siden, aksepterer du vårt bruk av cookies.