HVORFOR BØNNELISTA ?


Hvorfor føler vi oss nødt til å stille egen konservativ liste til Kirkevalget 2019?
Video reportasje med Leder i Bønnelista Jo Hedberg!

Motto: «Mer himmel på jord, plantet i Guds ord, til alle på jord.»                                                                   

Bønnelista er opptatt av menighetsbygging i Den Norske Kirke.
Bønnelista ønsker å bidra til å styrke lokalmenighetene innenfra.
Bønnelista ønsker å bidra til å styrke bønnearbeidet i menighetene.
Bønnelista tror at sann kirke gjør Norge til et trygt og godt land å bo i. Bønnelista ønsker at Bibelen skal være kirkens høyeste og avgjørende autoritet.

«Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folk.» Jes. 56,7B

Bønnelista – den nye lista.

Bønnelista stiller for første gang lister til valg av Bispedømmeråd og til Kirkemøtet. Bispedømmerådene ansetter prestene og Kirkemøtet bestemmer bl.a kirkens lære.

Trosgrunnlaget for Den Norske Kirke er Bibelen. Bønnelista ønsker at kirken fremdeles skal ha Bibelen som sitt trosgrunnlag og autoritet, som den viktigste og eneste informasjons kilde for den kristne tro..

Bønnelista ønsker å bidra til å styrke lokalmenighetene i Den NorskeKirke, og det gode arbeid som gjøres rundt om i menighetene. Vi ønsker også å være til hjelp og støtte for dem som står i arbeidet, og å kunne bistå med undervisning og motivering for dem som trenger det, ved hjelp av Guds ord.

Bønnelista ønsker en lokal styrt kirke, der beslutningene om hvem som skal være prest og ansatt skal tas av menigheten selv. Kirken sentralt, tilbyr sin hjelp i prosessen, men beslutningene tas av menighetsmøtet og menighetsrådet.

Klipp fra håndboken for Den Norske Kirke:

«Prestetenesta inneber eit særleg ansvar for forkynning og sakramentforvaltning. 

Meir spesielt er oppgåvene til presten profilerte slik i tenesteordninga:

Presten skal forvalte ord og sakrament ved å halde fastsette gudstenester og forrette kyrkjelege handlingar, utføre dåps- og konfirmasjons- opplæring, utøve sjelesorg og rettleiing, gå med dødsbod, reise i soknebod og besøkje sjuke, utføre forkynnararbeid

og i samråd med soknerådet – gjere anna kyrkjelydsbyggjande arbeid.»

Bønnelista oppfordrer til utstrakt bønnearbeid i menighetene for den som skal inntre en stilling. Man ber spesielt om at kommende prest skal forkynne Guds ord klart og rent, forvalte sakramentene, og være en god rettleder og sjelesørger for menigheten.

 
Prestene i DNK har i dag et stort ansvar ved å vise folk rett veg med bakgrunn i Guds ord.

Folk trenger god veileding for sine liv. Folk trenger trøst i sin sorg. Folk trenger tilgivelse for sine uvise handlinger og feile valg. Folk trenger trøst og håp i sin krevende hverdag. Folk trenger noe å tro på, noe som er større enn dem selv, noe som er utenfor dem selv. Folk trenger tro og håp om et evig liv etter dette, for seg selv, sin familie og sine nærmeste, og veileding i hvordan de skal komme dit.
Bønnelista ønsker å bidra til å utruste og å styrke ansatte og frivillige i Den Norske Kirke.

Bønnelisten bruker cookies. Ved å se på siden, aksepterer du vårt bruk av cookies.