BØNNELISTA KORTE TREKK


Bønnelista sine kandidater ønsker at Jesus skal være
kirkens Herre, dvs. at Han og Hans ord i Bibelen, skal styre og lede kirken.

BØNNELISTA VIL VIDEREFØRE DEN BIBELSKE TRO OG TRADISJON SOM DEN NORSKE KIRKE HAR VÆRT TUFTET PÅ SIDEN REFORMASJONEN. ALLE AVGJØRELSER I KIRKEN MÅ VÆRE I TRÅD MED BIBEL OG BEKJENNELSE – KIRKENS GRUNNLAG. DEN NORSKE KIRKE SKAL VÆRE EN DEL AV GUDS SYNLIGE KIRKE PÅ JORD. VI ØNSKER EN FORNYET KIRKE MED MEDLEMMER SOM HAR JESUS SOM HERRE OG SOM SØKER GUD I BØNN OG TILBEDELSE. VI ØNSKER EN LEDELSE SOM ER LEDET AV GUDS HELLIGE ÅND OG SOM OPPMUNTRER ALLE TIL Å TJENE GUD PÅ FORSKJELLIG VIS. VI ØNSKER SELVSTYRE I DE LOKALE MENIGHETENE, HVOR MEDLEMMENE I MENIGHETSRÅDENE BLIR KURSET I HVA DET VIL SI Å VÆRE EN DISIPPEL, DRIVE MENIGHETSPLANTING OG BYGGE MENIGHET.

Bønnelista vil føre vidare den bibelske trua
og tradisjonen som Den norske kyrkja har vore
tufta på sidan reformasjonen. Alle avgjerdene i kyrkja må vere i tråd med Bibel og vedkjenning – kyrkja sitt grunnlag. Den norske kyrkja skal vere ein del av Guds synlege kyrkje på jorda. Me ynskjer ei fornya kyrkje med medlemmer som
har Jesus som Herre, og som søkjer Gud i bøn og tilbeding. Me ynskjer ei leiing som er leia av
Guds Heilage Ande, og som oppmodar alle til å tene Gud på forskjellige vis. Me ynskjer
sjølvstyre i dei lokale sokna, kor medlemmene i sokneråda blir kursa i kva det vil seie å vere ein
disippel, drive kyrkjelydsplanting og byggje kyrkjelyd.

————————————————-

Bønnelistu/Rohkoslistu dahtu viidasit fievrridit biibbala osku ja arbevieru man ala Norgga girku lea huksejuvvon reformasjuvnna rajes. Buot
mearradusat girkus fertejit/galget leat oktiisoahpavaccat biibbala duodasdusain –
girku vuoddudusain. Norgga girku ferte leat
oktan oassin Ipmila oinnolas girkuin eatnan alde.

Mii savvat odasmahtton girku miellahttuiguin geain lea Jesus hearran ja geat ohcalit Ipmila balvalemin ja rohkkosin. Mii savvat jodiheami
mii dahpahuvva Ipmila Bassivuoinna bokte ja
mii movtitahtta olpmuid balvalit Ipmila ahpiidis mielde.

Mii savvat iesstivrejumi baikkalas
searvegottiide, gos miellahtut, searvegottiradiin oahpahuvvojit dovdat dan, ahte maid dat dahtu cealkit, ahte leat nugo oktan mahtajeadjin ja bargat gilvabarggu ja hukset searvegotti.

Bønnelisten bruker cookies. Ved å se på siden, aksepterer du vårt bruk av cookies.