Alle innlegg av Jo Hedberg

Video-filmer fra Bønnelista

Se også og følg oss på Facebook; https://www.facebook.com/bonnelista/

Leder i Bønnelista reklamerer for Bønnelista

Jo Hedberg sier at «Kirken må være kirke» i denne oppfordringen om å stemme ved Kirkevalget 8. og 9. september.

60 sekunders reklamefilm fra Bønnelista

Denne filmen kan du fritt vise i din forsamling, eller på ditt stevne for å informere om Bønnelista og Kirkevalget 2019.

1. kandidat for Bønnelista i Stavanger bispedømme – Magne Hersvik

Bli kjent med tidligere NMS-misjonær Magne Hersvik, som nå stiller som topp kandidat for Bønnelista i Stavanger bispedømme!

Møt våre kandidater i denne videoen!

Her treffer du noen av våre herlige kandidater!

Jo Hedberg´s tale på Oslo Symposium 2019

Jo Hedberg var en av mange talere på det årlige Oslo Symposium.

Program nr. 8 på Kanal 10

Bli med til Kragerø og hør hvordan kirke kristenrussen vil ha i fremtiden.

I dette programmet møter vi også flere av våre kandidater og spesielt 2.kandidat i Hamar bispedømme, Kari Espås Drogseth, fra Snertingdal.

Program nr. 7 på Kanal 10

Dette programmet er nesten likt program nr. 6, men for å gjøre det tidløst har vi byttet ut innslaget på langfredag med en reportasje om kanidat i Ortnevik og Bjørgvin, John Eivind Warvik. Han er også en av to ledere for Bønnehuset til Ungdom i Oppdrag.

Program nr. 6 på Kanal 10, sendt langfredag

I dette programmet møter vi kandidat Monika Tettli og sokneprest i Valldal Morten Gravdal. Jo Hedberg snakker om påske budskapet.

Program nr. 5 på Kanal 10

I dette programmet er vi med kirkene våre til Kirkemøtet i Trondheim

Program nr. 4 på Kanal 10

I dette programmet preker vår sekretær om Peter som ble døpt i Den hellige ånd.

Program nr. 3 på Kanal 10

I dette programmet bygger vi hengerkapellene.

Program nr. 2 på Kanal 10, sendt 15.3.19

I dette programmet møter vi kandidatene Therese Egebakken og Anne Grethe Julie Finstad!

TV sendinger på Kanal 10. Program nr. 1

Idag hadde vi premiere på våre sendinger på Kanal 10, som vil fortsette hver fredag kl. 19.00

Kandidat som fikk ta Jesus i hånda!

Anne Grethe Julie Finstad fra Drammen vokte opp i et arbeider miljø fjernt fra kirke og kristen tro. Livet hennes har vært vanskelig men 4 ganger har hun opplevd trøst i overnaturlige åndelige opplevelser. Først som 4-5 åring så hun to engler, senere i ungdommen så hun i en drøm himmelen åpne seg og Jesus komme ned til henne. Jorden var utbrent men Jesus gav henne håp. I kampen med det onde klarte hun ikke bevege seg, men Jesus gav henne kraft i en finger til å skrive en viktig melding, som fikk det onde til å forsvinne. En annen gang holdt Jesus henne i hånda da alt var tungt. Noen år etter dette begynte hun å gå i kirken. Dette kan minne om de opplevelser Charlotte Rørth forteller om i sin bok, «Da jeg møtte Jesus». Anne Grethe er kandidat til Kirkevalget 2019 for Bønnelista.

-Hvorfor trenger vi Bønnelista?

Leder i Bønnelista, Jo Hedberg svarer på hvorfor vi trenger en ren konservativ liste ved Kirkevalget 2019.

Vestlandstur med Bønnelista

Vi er på turné med Bønnelista til flere steder på Vestlandet denne uken. Sjekk videoen for datoer og steder nær deg. Vi informerer om Kirkevalget og du kan melde deg som kandidat til Bønnelista!

Vi trenger Den hellige ånd for å lede Kirken!

Åsmund Brøvig, sekretær i Bønnelista, forteller om disippelen Peter som var en reddhare og fornektet Jesus, inntil han ble døpt i Den hellige ånd på pinsedag. Da ble han en bauta, en klippe, som Jesus skulle bygge kirken på. Vi trenger ledere i Den norske kirke idag som er fylt av Den hellige ånds kraft, som Peter, så kirken kan fortsette å vokse.

-Hvorfor trenger vi en konservativ liste? (lang versjon)

Reportasje med Jo Hedberg og Bønnelista, som vil stille lister med bibeltro kandidater, i alle bispedømmer før Kirkevalget 2019.

Jo Hedberg møtte Gud på galleriet!

Lederen av Bønnelista sitt vitnesbyrd og drøm!

Kirkene våre

Bønnelista ønsker å bygge kirken. Både flere kirkebygg der det trenges, men det viktige for kirken er å bygge flere kristne felleskap/menigheter som kan hjelpe de som trenger det og formidle det fantasiske budskapet om evig liv.

Vi ønsker å bringe kirken ut til folket, for vi vil se mer himmel på jord, plantet i Guds ord. Derfor har vi bygget noen kirker på biltilhengere for å vise dette. Kirken til folket i 80 km/t 🙂

Vi har bygget:
Nidarosdomen er 6,15 m lang og 2,3 bred og ca 3.5 m høy
Stavkirke (kopi av Borgunn stavkirke uten de ytre svalgangene) Den er 5,75 m lang og 2,12 bred og ca 3.6 m høy
Naustdal kyrkje er 4,07 lang og 1,58 bred og ca 3 m høy
Ishavskatedralen er 5,62 m lang og 1.76 m bred og ca 2,5 m høy

Velkommen å se kirkene i løpet av sommeren!

Gud vil også hjelpe oss i dette livet, men hvordan bli kjent med Gud/knekke koden? Det er kirkens oppgave å formidle dette og hele det kristne budskapet.

La derfor kirken være kirke! Det er fint for det norske folk om en går i kirken eller ikke. De kristne grunnverdiene som landet vårt er byggget på er verdifulle for alle!

Stem derfor på Bønnelista i valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet til høsten. Bønnelista ønsker at kirken skal være en positiv kraft i samfunnet og ikke en humanistisk politisk organisasjon. Gode ønsker gir ikke evig liv. Det er det bare Gud som kan, så la kirken være kirke.

Bønnelista vil bygge kirken!!! Så kirken kan bli et trygt hjem for alle som ønsker å høre til Den norske kirke!

Se forøvrig vårt program.

 

 

Bønnelistas drøm, visjon og program

1) Levende lokale menigheter.
Den norske kirke (Dnk) består av mange (ca 1300) lokale menigheter i hele Norge.
– Uten de lokale menighetene vil vi ikke ha noen kirke. Bønnelista vil derfor arbeide for å styrke de lokale menighetene og gi dem mulighet til å vokse og utvikle seg som levende fellesskap og etablere minst en bønnegruppe i hver menighet.
– Jesus er hodet for dette levende menighetsfellesskapet. Den enkelte er en del av hans kropp og hans medarbeidere på jorden, kalt til å gjøre hans gode gjerninger. (Ef 4,15-16) Bønn er helt avgjørende i forhold til kontakt med menighetens hode, Jesus. (Kol 1,18)
– En levende menighet er et sted der folk blir møtt med varme og omsorg, slik de er. Menigheten er et sted vi kan komme når vi kjenner oss svake og livet er vanskelig og et sted som omfavner livets gleder. Her kan vi bruke våre evner og krefter, vår kreativitet og de gaver Ånden gir til beste for fellesskapet og for verden. Disippelgjøring, ut i fra dåps- og misjonsbefaling i Matt 28,18-20 er vesentlig. Gudstjenesten er menighets hovedsamling og utsendelsesfellesskap. Lokalmenigheten skal fungere som et varmt og kjærlig hjem.
– Bønnelista skal lage eller finne opplegg for opplæring og vekst på alle disse områdene, og det er ønskelig at alle lederkandidater som stiller til valg har gjennomført disse eller lignede opplæring. Dette gjelder også Bønnelistas styre.
– Bønnelistas motto er: «Mer himmel på jord, plantet i Guds ord!»
2) Bønnelista vil sette Guds ord i Bibelen over vår erfaring.
– Vi tror at Bibelen er den treenige Guds eget ord, der vi stadig kan kjenne Gud og hans veier bedre, at bønn gir kontakt med Gud og at Gud vet best.
– Vi tror at Bibelens ord er klart nok til frelse for alle som ønsker å høre Jesus til, følge han og være hans disippel.
– Vi tror også at å følge Bibelens anvisninger for livet er godt for alle mennesker og for samfunnet.
3) Kirkeledelse og organisering av kirken
– Kirken fungerer best når vi organiserer den etter Guds prinsipper og tanker.
– De ansattes oppgave skal først og fremst være å hjelpe menighetens medlemmer til å fungere i sine gaver, altså utføre det kall som Jesus har gitt den enkelte.
– Bibelen snakker særlig om 5 ledergaver (Ef 4,11-12) Det er viktig at disse gavene er tilstede og er anerkjent i kirkens lederskap, både lokalt og nasjonalt.

støtt Bønnelista!

Synes du vårt initiativ er bra?

Bli medlem eller støttemedlem her.

Bønnelistas pressekontakt er medlem av Stavanger bispedømmeråd/Kirkemøtet: Magne Hersvik, tlf 905 03 491.

Støtt oss med en gave!
Gavekonto 1506 09 32260
Vipps 525921 (Gaver inntil kr 1000 pga høyt gebyr)
Du kan gi en enkeltgave med kort her.
Givertjeneste med avtalegiro her.

Takk for din verdifulle støtte!

Bønnelista ønsker en kirke som har Bibelen som sitt fundament og utgangspunkt. Bibelen skal også være kirkens avgjørende autoritet.

………………………………………

Ellers kan du støtte Bønnelista med…

 1. Be for Bønnelista og kandidatene, at det de står for blir offentlig kjent på en god måte, akkurat som de andre listene til Kirkevalget.

 2. Du kan i tillegg støtte Bønnelista ved å bli medlem eller støttemedlem her.

Litt fra Vedtektene til Bønnelista:
§ 1 Bønnelista (BL) er en forening som har som formål og visjon å fornye Den norske kirke ved bønn og arbeid til en levende Jesu Kristi kirke, basert på Bibelens ord, veiledet av de tre oldkirkelige bekjennelser, dessuten Luthers lille katekisme og Augustana (CA).

§ 2 Kirken forståes som samlingen av de hellige, som Kristus fornyer, helliggjør og leder ved sin Ånd. (jfr Apologien til CA VII & VIII 5) Kirkens lederes målsetning er å lede kirken etter Bibelske prinsipper og virkelighetsforståelse, både når det gjelder lederstruktur, opplæring til åndelig modenhet (disippelgjøring, Matt 28,20), bønn, sjelesorg, økonomi, og arbeide for at kirken skal ha et disippel- og nådegavebasert ledervalgsystem. Kirken består av mange lokale menigheter. Den skal derfor arbeide for å styrke, frigjøre, myndiggjøre den lokale menighet, så den kan vokse og tjene de mennesker den er satt til å tjene. Kirken skal verne og bygge familien, der hele familien kalles til å tjene Gud sammen. Bønnelista anerkjenner Israels folks rett til sitt eget land (som alle andre folk) og deres funksjon i endetiden ut fra Bibelen.

Info-brosjyre her.

Forløpig program her.