BJØRGVIN BISPEDØMME

(Sogn og Fjordane og Hordaland fylke)

1. STEIN OLTEDAL   Naustdal (1952)

Jeg er nå sokneprest i Holsen og Haukedalen sokn, men pensjoneres rett etter valget. I 1980 ble jeg ordinært i Nærbø kirke og med unntak av 10 i Det norske misjonsselskap (NMS), så har jeg jobbet som prest i Den norske kirke. I Høyanger, og Førde i Sunnfjord. I starten var jeg også sjømannsprest i Dubai. Det er viktig å holde fast på de formuleringer som Kirken alltid har stått for. Jeg ønsker å gi folk mulighet til å gi sin stemme til en konservativ tolkning av Guds ord. Les Norge IDAG sin artikkel om Stein Oltedal

Trykk her for Stein´s CV

2. ANITA APELTHUN SÆLE   Fjell (1951)

Jeg startet min politiske karriere da jeg i 1979 ble valgt inn på Fylkestinget for KrF i Hordaland. Jeg satt på Stortinget fra Hordaland fra 1993 til 2005 og var vararepresentant i periodene 1981–1993. Fra 2006 til 2008 var jeg leder av Kristelig Folkepartis Kvinner, med fast plass i KrFs sentralstyre. Siden engasjerte jeg meg i lokalpolitikken og i 2007 kjempet jeg om å bli KrFs ordførerkandidat i Fjell kommune i Hordaland. Jeg har markert meg med motstand mot abort, assistert befruktning, alkohol-liberalisering og felles ekteskapslov mellom likekjønnede. Jeg regner meg som kristenkonservativ og som en «Israel-venn» og har deltatt i flere støtte-markeringer for Israel. Jeg vil også flytte den norske ambassaden i Israel til Jerusalem. Etter tiden som rikspolitiker har jeg hatt stillingen som økonomisjef i avisa Norge I Dag. Jeg har også sittet i kretsstyret til Blå Kors i Bergen og har hatt vervet som nestleder i Hordaland Nei til EU.Les Anita sin anbefaling av Bønnelista i Norge IDAG

Trykk her for Anita´s CV

3. JOHN EIVIND WARVIK   Ortnevik (1994)

Jeg arbeider som en av to ledere på Bønnens hus i Ortnevik, drevet av Ungdom i Oppdrag. Her kan gjester bo og be og være en del av fellesskapet. Vi har tidebønner, lovsang og forbønner. Bønn vil forandre Norge. Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Bli kjent med John Eivind i dette programmet fra Kanal 10;

Trykk her for John Eivind´s CV

4. ANNE KRISTINE TORVIK CHRISTIANSEN   Fjell (1954)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Jeg vil videreføre de bibelske verdiene Den norske kirke ble tuftet på som følge av den Lutherske reformasjonen. Kirken må ledes av Guds Ord og Ånd, og alle avgjørelser samsvare med Bibelen. Vi ønsker optimalt selvstyre lokalt, der råd og medlemmer får bibelforankret trosopplæring og kursing i menighetsbygging, i å leve som Jesu etterfølgere og spre evangeliet. Kirken skal oppmuntre alle i menigheten til å tjene Herren etter den enkeltes gaver og forutsetninger. Vi ønsker en fornyet kirke av lemmer som har Jesus som Herre, og som søker Gud og Hans vilje gjennom bønn og tilbedelse.

Trykk her for Anne Kristine´s CV

5. ØYVIND SKARTVEIT   Tysnes (1992)

Jeg vil anbefale Jesus. Jeg er ingen halleluja mann, men jeg ser hvilken stor endring Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være en inneslutta person, til en som nå våger å si at jeg er en kristen. Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Trykk her for Øyvind´s CV

6. MAGDALENA STEINHOVDEN   Naustdal (1947)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

7. STIG BRUUN   Rådal (1968)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Trykk her for Stig´s CV

8. JAN FRANK LEIRKAR CHRISTIANSEN   Fjell (1952)

Jeg vil videreføre de bibelske verdiene Den norske kirke ble tuftet på som følge av den Lutherske reformasjonen. Kirken må ledes av Guds Ord og Ånd, og alle avgjørelser samsvare med Bibelen. Vi ønsker optimalt selvstyre lokalt, der råd og medlemmer får bibelforankret trosopplæring og kursing i menighetsbygging, i å leve som Jesu etterfølgere og spre evangeliet. Kirken skal oppmuntre alle i menigheten til å tjene Herren etter den enkeltes gaver og forutsetninger. Vi ønsker en fornyet kirke av lemmer som har Jesus som Herre, og som søker Gud og Hans vilje gjennom bønn og tilbedelse.

Trykk her for Jan Frank´s CV

9. ANNA BRUUN   Rådal (1974)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Trykk her for Anna´s CV

10. ANDREAS SKJELDE   Slettebakken (1993)

Jeg er masterstudent på Norges Handelshøyskole. Har og en bachelorgrad i Marin teknikk i fra HVL. Min tro er bygget på en personlig relasjon til Gud, men den er og basert på at kristendommen er fakta-basert, den bygger på historiske hendelser. La meg sitere Ernest Walton nobelpris vinner i fysikk 1951 «En måte å bli kjent med Skaperens sinn, er å studere hans skaperverk. Vi må gi Gud ære ved å studere hans kunstneriske arbeid, og dette gjelder alle områder av menneskelig tanke. Å nekte å bruke vår intelligens ærlig og oppriktig, er en forakt for ham som gav oss intelligensen»

Yes, jeg elsker Jesus! Han er veien, sannheten og livet. Kan ikke gjøre annet enn å elske en som har gitt sitt liv for deg! Jeg har gått i Slettebakken menighet barnehage, og var med på kor som tilhørte menigheten til jeg var rundt 8 år. Utenom det har jeg vært aktiv i Betlehem sitt ungdomsarbeid YA. Men de siste årene har jeg vært og er aktiv i Salem Misjonskirke, der jeg og har verdens beste deltidsjobb som ungdomsleder for ungdomsarbeidet. Det jeg vil forandre i Den norske kirke er at vi må tilbake til Bibelen og at det er den som er vår autoritet. Jesus sa Matteus 5,17: "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve men for å oppfylle." Uten Bibelen, så har vi ikke så mye igjen av vår tro. Kirken er et sted, der alle mennesker er velkommen. Et sted som kan gi trøst, håp og kjærlighet. Og som er åpen for alle uansett hvor du er i livet. 

Jeg har tro på at Bønnelista kan vinne valget, for vi har det beste budskapet, og tror på opphavsmannen som ga oss livet (Jesus). Bønnelista står for det jeg tror på. 

Kandidat oversikt:

 1 - STEIN OLTEDAL, Naustdal (1952)

2 - SOLAUG ANITA APELTHUN SÆLE, Fjell (1951)

3 - John Eivind Warvik, Ortnevik (1994)

4 - Anne Kristine Torvik Christiansen, Fjell (1954)

5 - Øyvind Skartveit, Tysnes (1992)

6 - Magdalena Steinhovden, Naustdal (1947)

7 - Stig Bruun, Rådal (1968)

8 - Jan Frank Leirkar Christiansen, Fjell (1952)

9 - Anna Bruun, Rådal (1974)

10 - Andreas Skjelde, Slettebakken (1993)

bønnelista.no/bjorgvin

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.