STAVANGER BISPEDØMME

(Rogaland fylke)

1. MAGNE HERSVIK   Stavanger (1954)

Jeg har opplevd at Gud vil at jeg skal bli værende i Den norske kirke, til tross for at mange, der iblant mine venner, har meldt seg ut. Jeg tror vi kan oppleve fornyelse og velsignelse fortsatt i Den gamle norske kirke. Samlingene jeg har vært med på i regi av Bønnelista har inspirert meg til å ha tro på et godt resultat i Kirkevalget. Jeg har vært misjonær i Thailand for Det norske misjonsselskap (NMS). Nå er jeg styreleder i Benin-Norge stiftelsen. Jeg er aktiv Varden menighet og sitter som leder i misjonsutvalget. Jeg har teologi studier ved Misjonshøyskolen og MF, men er også befals utdannet i Forsvaret.

Les intervju med Magne Hersvik i avisa Norge IDAG

Trykk her for å se Magne`s CV.
Møt Magne i denne videoen;

2. BIRGIT JOHANNE SKÅLAND   Moi (1947)

Birgit er pensjonert lærer og rektor fra Moi. Hun er aktiv i det kristne arbeidet på Moi og vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Se en kort film med Birgit Skåland her:

3. OLAV MAGNUS LUNDØ   Hauge i Dalane (1955)

Jeg har drevet med sang i bedehus og kirker i 40 år og drevet med kulturarbeid i hjembygda Sokndal. Jeg er initiativtaker til Fredsvarden i Sokndal til minne om Frans av Assisi, hvilket markeres hvert år den 4. okt. (neste år blir det 15 års jubileum). Jeg har også tatt initiativ til kjærlighedsvego  i Sokndal som markeres hvert år siste uka i september. Den er grunnlagt med tanke på Galaterbrevet 5,22. Jeg er også frivillig klokker i Sokndal menighet. Yrkesmessig så er jeg utdannet off. godkjent sykepleier og var Sykepleisjef i Sokndal Kommune fra 1981-1992. Jobbet videre for Medic Phillips fra 1992-1994 og arbeider nå med SAMKO BHT som bedriftsykepleier. Jeg er gift med Inger B Lundø, vi har tre barn og 7 barnebarn.

Trykk her for å se Olav Magnus CV.

Se Olav Magnus Lundø synge duett her; 

4. SIMON PETTERSEN   Lye (2001)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Trykk her for å se Simon`s CV.

5. HELEN JANSDATTER ESKELAND   Stavanger (1974)

Jeg har vært engasjert mye i frivillig arbeid i Imi-kirken og Maritastiftelsen. Jeg jobber på gården hjemme, men er utdanna diakon, lærer, studert globale studier med religionsvitenskap samt kulturelle studier i Havanna, Cuba. Jo mer jeg har studert andre religioner, jo mer kristen blir jeg. Jeg tror at i de siste tider, som vi lever i nå, vil det være mye forvirring, så derfor er det desto viktigere å holde fast ved kjernen i evangeliet. Kirken skal være et varmt, brennende fellesskap av troende. Jesus er der folk trenger ham mest og der bør vi også være.

6. KARIM HAMED SAFFARAN   Sandnes (1978)

Jeg har vært aktiv i menighetsarbeid så lenge jeg kan huske fra min ungdomstid. Jeg var bare 13 år gammel da jeg ble kirke organist i en kirke i Teheran i mer enn 10 sammenhengende år. Der var jeg ungdomspastor også, i tillegg til å være kjemi ingeniør student. Jeg tok også en teologi utdannelse på kveldstid samtidig. Etter at jeg kom til Norge, ble jeg engasjert i et lokalt bedehus sør for Sola, og seinere ble jeg medlem i menighetsråd og i 3 år var jeg leder av Sola kirkelige fellesråd. Jeg har også vært lokallagsleder i Sandnes Krf . Som yrke har jeg en mastergrad i petroleum relatert fag og jobber som bore ingeniør i et stort oljeselskap. I tillegg sitter jeg i styre for fagforeningen Industrienergi. Jesus er min store helt og Bibelen er min grunnlov for livet mitt. Jeg vil at Bibelens budskap skal videre formidles til de neste generasjoner og det livet Gud vil at vi skal leve, må fortsatt være hoved lære i kirken og ikke hva mennesker foretrekker. Derfor stiller jeg til valg for Bønnelista.
 
Trykk her for å se Karim`s CV.

Video med Karim

7. BEINT HANSEN   Hauge i Dalane (1945)

Jeg er en aktiv mann og har vært med på mye; Jeg er gift med Signe f. Vatland fra Sokndal. Vi har en datter og hun og  mannen hennes har tre døtre. Etter framhaldsskole, realskole og en sesong på hvalfangst i Syd-ishavet 1961 - 1962 kan jeg nevne følgende:

1964 - 1965  Utdannet som hagebruks tekniker med hovedvekt på park og anlegg ved Gjennestad Gartnerskole.
1968 - 1969  Deltatt i forelesninger ved Misjonshøyskolen. ( NT og GT )
1967 - 1972  Klokker/ Menighetssekretær i Madla Menighet, Stavanger
1971 - 1973  Studert Samfunnsfag ved Rogaland Distriktshøyskole som privatist.
1973 - 1976  Klokker Menighetssekretær i Sokndal Menighet i Dalane prosti
1976 - 1982  Distriktssekretær  for NMS i Dalane og Flekkefjord
1983 - 1987  Markedsfører/forkynner tjeneste på landsbasis for NMS
1987 - 1994  Pastor i Egersund Frikirke
1991   ......    Denne høsten tok jeg pastoral -klinisk kurs ved Lovisenberg senteret i Oslo
1995 - 2014 Stifter og leder av  Stiftelsen Tro-Håp-Kjærlighet.
THK-stiftelsen er en tverrkirkelig og humanitær organisasjon som nå arbeider i Ukraina. Vi støtter en bibelskole i byen Korosten hvor jeg årlig underviser i praktisk sjelesorg. Se video her.

Som pensjoniset er jeg frivillig klokker i Sokndal menighet og leder av Den Norske Israelsmisjon.
Forkynner/evangelist i Norge og Ukraina
STYREVERV:
1. Medlem av Regionstyret for Stavanger  -  NMS
2. Medlem av Områdeutvalget for Dalane og Flekkefjord - NMS
3. Medlem av styret for leirstedet Fjelltun ved Flekkefjord - NMS
4.Kretsstyre medlem og nestformann for Israelsmisjonen DNI av Stavanger krets.

Trykk her for å se Beint`s CV.
Se Beint tale i Ukraina her;

8. GERD HÅLAND   Figgjo (1965)

Gerd har gjennom mange år vært aktiv i Figgjo prosjekt menighet, og i NMS. Hun vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Trykk her for å se Gerd`s CV.
Film med Gerd Håland her.

9. KRISTOFFER N. HAVN   Tau (1997)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

9. BERIT ERFJORD   Moi (1941)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.