TUNSBERG BISPEDØMME

(Buskerud og Vestfold fylke)
Vi anbefaler å kumulere (sette kryss ved) de tre øverste.

1. JO HEDBERG   Barkåker (1962)

Min drøm for kirken er at den skal være et trygt hjem for alle som ønsker å ta imot det evige liv, som Gud har gjort klart til alle mennesker og som ønsker å ha Jesus som herre i sitt liv. Jeg åpnet mitt liv for Jesus det året jeg fylte 20 år. Det var akkurat som det kom et himmelsk lys inni livet mitt. Jeg fikk indre fred og har etter det hatt et mye bedre liv, både i lette og vanskelige dager. Å gi videre dette himmelske lyset og den himmelske givende og tjenende kjærligheten er kirkens oppdrag. Jeg ønsker at kirken skal være kirke, ikke et politisk talerør for politiske pressgrupper og grupperinger. Bibelen er kirkens læregrunnlag på papiret i dag, men ikke i praksis. Hvis vi ikke tar Bibelen alvorlig, ender vi bare opp i våre egne tanker, som hverken kan gi oss evig liv eller Guds lys over og hjelp i livet.
Jeg tok initiativet til Bønnelista, sammen med min kone Ingjerd, fordi jeg ser at dette er nødvendig for å få en kursendring i kirkens lederskap. Vi tok initiativet fordi ingen andre gjorde det og vi leder Bønnelista og jeg som listas styreleder. Sammen med Ingjerd har jeg drevet bønnearbeid for de nasjonale lederne i Den norske kirke i over 10 år. Det betyr bl.a at vi har besøkt og har hatt bønn i rundt 25 forskjellige kirker og menigheter i hele landet, hvert år. Vi begynner dermed å kjenne kirkeNorge ganske godt. Før dette videreutdannet jeg meg til prest på MF og har vært vikarprest i 3 forskjellige bispedømmer. Jeg er vigslet kateket og har arbeidet som kateket (konfirmantlærer) i Sem menighet i Tønsberg i ca 10 år. Jeg er fast kirkegjenger og kjenner kirken både innenfra og utenfra, nasjonalt og lokalt.

Se Jo sitt vitnesbyrd her.
Trykk her for å se Jo`s CV.

Se Jo Hedbergs tale fra Oslo Symposium

2. INGJERD BREIAN HEDBERG   Barkåker (1965)

Jeg er utdannet cand agric (mastergrad i landbruksøkonomi) Norges Landbrukshøyskole (nå Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet) og har i tillegg mastergrad i diakoni. Jeg har god kompetanse og erfaring med statelig økonomistyring og omstilling av store statelige foretak og er en god rådgiver på mange arenaer. Jeg er opptatt av bønn og har sammen med min mann Jo startet og drevet Bønn for Den norske kirke i 10 år og hatt bønn rundt i landet sammen med ham. De siste 10 årene har jeg vært medlem av Tunsberg bispedømmeråd og Kirkemøtet, dessuten Sem menighetsråd. Jeg har også vært medlem av fellesrådet i Tønsberg og er nå også medlem av Mellomkirkelig råd. Jeg er derfor godt kjent med hvordan kirken styres både lokalt, regionalt og nasjonalt. Jeg er fast kirkegjenger og kjenner derfor kirken godt innenfra og utenfra, nasjonalt og lokalt.

Trykk her for å se Ingjerd`s CV.
Se video med Ingjerd her.

3. ANNE GRETHE JULIE FINSTAD   
Drammen (1963)

Kjærlighet til Gud, Den norske kirken og min neste er det som har fått meg inn i Bønnelista, og det er dette som har ført til at jeg nå står som kandidat til bispedømmerådet i Tunsberg. Vi har mye verdifullt og godt i kirken vår. Dette er verdt å ta vare på og føre videre. Men så har det også lenge skjedd en bevegelse i feil retning i kirken, og det har gitt meg mye sorg å se. Kirken jeg hadde lengtet etter så lenge gikk liksom fra meg akkurat i det jeg klarte å finne en vei inn. Nå ønsker jeg å få kirken min tilbake. Jeg ønsker at Den norske kirke skal være en klassisk, luthersk kirke. En kirke som husker røttene sine og tar vare på dem - og som også lar seg styrke og fornye. En kirke der det er kjærlighet, lys, glede og sannhet. En kirke for alle som søker og tror på Jesus. En kirke der Jesus er Herren, som ledes ved Gud Hellige Ånd og som styrer med Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene som rettesnor. Jeg ønsker mer bønn og bibelundervisning, og god bruk av vår rike salmeskatt. Jeg er født ufør, og delvis rullestolbruker. Utdannet sekretær med en del tilleggsutdannelse. Har gått to år  deltid på MF. Har mange års erfaring som frivillig medarbeider i en menighet, og fra NMS. I dag er jeg korsanger, og leder av misjonsutvalget i Bragernes kirke, Drammen. Jeg hilser dere med Salme 126. 

Trykk her for å se Anne Grethe`s CV.
Se intervju med Anne Grethe´s dramatiske livs historie.

4. HELENA CECILIA PAASCHE   Nøtterøy (1999)

Jeg har gått på bibelskolen i Frikirken, Tønsberg og fortsetter i det miljøet etter skolen. Jeg kommer fra Gjøvik, men flytter nå til Vestfold. Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

5. ØYVIND THORSET   Hemsedal (1975)

Jeg er melkeprodusent, landbruksøkonom og Friluftsveileder. Jeg har arbeidet bla som pioner og grüder for Krik Høyfjellssenter i Hemsedal og bestyrer for Veslestølen leirsted og styremedlem begge steder. Nå er jeg styremedlem i Krik Høyfjellssenter sitt eiendomstyre og styremedlem i Hemsedal bedehus.  Jeg har også vært medlem i Utvalg for oppvekst og livsløp og varamedlem i Hemsedal kommunestyre.

Trykk her for å se Øyvind`s CV.
Her er en tidligere filmsnutt med Øyvind;

6. ASBJØRN INGAR LØVIK   Tønsberg (1964)

Jeg er utdannet Sivilingeniør i maskinteknikk på NTH og har arbeidet i mange bedrifter som konsulent, bla med prosjektledelse. Jeg ønsker at kirken skal bli en kirke som er opptatt av å følge bibelen og sted der folk kan trives. 

Trykk her for å se Asbjørn`s CV.

7. ELENA TEIGEN   Kongsberg (1999)

Jeg vil gjerne hjelpe Bønnelista til å vinne valget. Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokal styrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.