Lenker

støtt Bønnelista!

Synes du vårt initiativ er bra?

Bli medlem eller støttemedlem her.

Bønnelistas pressekontakt er medlem av Stavanger bispedømmeråd/Kirkemøtet: Magne Hersvik, tlf 905 03 491.

Støtt oss med en gave!
Gavekonto 1506 09 32260
Vipps 525921 (Gaver inntil kr 1000 pga høyt gebyr)
Du kan gi en enkeltgave med kort her.

Takk for din støtte!

Bønnelista ønsker en kirke som har Bibelen som sitt fundament og utgangspunkt. Bibelen skal også være kirkens avgjørende autoritet.

………………………………………

Ellers kan du støtte Bønnelista med…

 1. Be for Bønnelista og kandidatene, at det de står for blir offentlig kjent på en god måte, akkurat som de andre listene til Kirkevalget.

 2. Du kan i tillegg støtte Bønnelista ved å bli medlem eller støttemedlem her.

Litt fra Vedtektene til Bønnelista:
§ 1 Bønnelista (BL) er en forening som har som formål og visjon å fornye Den norske kirke ved bønn og arbeid til en levende Jesu Kristi kirke, basert på Bibelens ord, veiledet av de tre oldkirkelige bekjennelser, dessuten Luthers lille katekisme og Augustana (CA).

§ 2 Kirken forståes som samlingen av de hellige, som Kristus fornyer, helliggjør og leder ved sin Ånd. (jfr Apologien til CA VII & VIII 5) Kirkens lederes målsetning er å lede kirken etter Bibelske prinsipper og virkelighetsforståelse, både når det gjelder lederstruktur, opplæring til åndelig modenhet (disippelgjøring, Matt 28,20), bønn, sjelesorg, økonomi, og arbeide for at kirken skal ha et disippel- og nådegavebasert ledervalgsystem. Kirken består av mange lokale menigheter. Den skal derfor arbeide for å styrke, frigjøre, myndiggjøre den lokale menighet, så den kan vokse og tjene de mennesker den er satt til å tjene. Kirken skal verne og bygge familien, der hele familien kalles til å tjene Gud sammen. Bønnelista anerkjenner Israels folks rett til sitt eget land (som alle andre folk) og deres funksjon i endetiden ut fra Bibelen.

Info-brosjyre her.

Forløpig program her.